EN TR
Dil Seçiniz
Hızlı Bağış
Proje Bağışı
Hızlı Bağış
TL
Bağış Kutusu
 
Seçim yapılmadı...
Bağış Kutusu
Seçim yapılmadı
AnasayfaKurumsalDenetimler
Paylaş!
Denetimler

Denetimler

Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, toplam dört tür denetimden geçmektedir.

1-İç Denetim 
Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılmaktadır. 
 
Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yılda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ile genel kurula sunar. 
 
2- İçişleri Bakanlığı Denetimi 
"Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünde olan Deniz Feneri , İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından en az iki yılda bir denetlenmektedir. Genel merkezi, şubeleri, temsilcilikleri, tüm diğer birimleri, defterleri, hesap ve işlemleri incelenir, tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilir. 
 
Denetim sonucunda; denetim raporu ya da inceleme veya araştırma raporu düzenlenir. Denetim raporları, denetlenen derneğin mali durumu, defter ve kayıtlarının mevzuata ve usule uygunluğu, dernek gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kaydedilip edilmediği, faaliyetlerin dernek amacına uygun olup olmadığı gibi hususları kapsar. Ayrıca tamamlanması ve düzeltilmesi gereken hususlara raporda yer verilir. 
 
3-ISO Denetimi 
Deniz Feneri , faaliyetlerini ISO 9000 standardına göre sürdürmek amacıyla bir yıl boyunca süren yapılanma çalışmalarında bulundu. American Ouality Assessors tarafından 27 Aralık 2001 tarihinde yapılan denetim sonucunda 22 Ocak 2002 tarihinde ISO 9002 Kalite Belgesi alındı. 
 
Özel bir şirket tarafından bir yıllık periyotlarla gözetim denetimleri yapılmaktadır. 
 
 
4-Bağışçı ve Gönüllü Denetimi 
Deniz Feneri Gönüllü ve Bağışçıları istedikleri noktada Deniz Feneri faaliyetlerini sorgulayıp, denetleyebilirler. Bağışçılar, yaptıkları bağışları kontrol edip bağışlarının nereye ulaştığını takip edebilirler.
Deniz Feneri Derneği, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve izin almadan yardım toplayabilen dernektir.