EN TR
Dil Seçiniz
Hızlı Bağış
Proje Bağışı
Hızlı Bağış
TL
Bağış Kutusu
 
Seçim yapılmadı...
Bağış Kutusu
Seçim yapılmadı
AnasayfaYardım AlanYardım Süreci Nasıl İşliyor?
Paylaş!
Yardım Süreci Nasıl İşliyor?

Yardım Süreci Nasıl İşliyor?

Deniz Feneri, yardım talebini değerlendirme sistemiyle gerçek ihtiyaç sahibini tespit edebilmektedir.

Başvuru-Kayıt 

Deniz Feneri’ne telefonla, mektupla, elektronik postayla ulaşan ya da bizzat gelerek Mavi Masa’ya başvuran ihtiyaç sahiplerinin yardım talebinin işleme konması için gerekli belgeler istenir. 

 

Gerekli Belgeler 

1.Nüfus cüzdan fotokopisi, 

2.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği yada Form 5 (Muhtardan Aile Bildirim Belgesi) 

3. Sağlık sorunu varsa sağlık raporunun fotokopisi, 

4. Yardım talep eden kişinin sosyal, ekonomik durumunu, taleplerinive iletişim bilgilerini içeren bir mektup. 

 

Yardım sürecinin başlaması için gerekli olan evrakının teslimi elden ya da posta kanalıyla yapılır. 

 

Evrakları tamamlanan her kişinin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi için kendisine mahsus bir dosya açılır ve aile numarası verilir. Böylelikle istenildiği takdirde kişi ve aileyle ilgili bilgilere ulaşılır, yardım süreci kolaylıkla buradan takip edilebilir. 

 

İhtiyaç Durumunun Tespiti 

Gerekli evraklar ile usulüne uygun olarak Deniz Feneri ’ne müracaat eden kişilerin verdiği bilgilerin doğruluğu, ihtiyaç durumunun belirlenmesi için Sosyal İnceleme Süreci başlar. Sosyal İnceleme Görevlisi yardım talep edenin bulunduğu çevreden bilgi toplar, alınan bilgiler ışığında eve gider. Ev içerisinde aile fertlerini, evin durumunu, nelere ihtiyaç olduğunu tespit eder. 

 

Bu tespitlerde ihtiyaç sahiplerine, yardım verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarının ne olacağı, zamanı ve süresi gibi konularda kesinlikle bilgi verilmez. 

 

Tespitlerin Değerlendirilmesi 

Bizzat yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan tespit formları Yardım Değerlendirme Komisyonu’na sunulur. Komisyon, dosyaları tek tek inceleyerek, verilen bilgiler ışığında yardıma ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç var ise miktarı ve süresinin ne olduğunu belirler. 

 

Tespitlerin değerlendirilmesi kesinlikle objektif kıstaslar ışığında yapılır. Hangi bölgeden veya ırktan olduğu, hangi dine ve mezhebe mensup olduğu, hangi siyasi görüş ve düşüncede olduğu gibi hususlar, tespit ve değerlendirmede dikkate alınmaz. 

 

Yardım Kararı 

Yardım Değerlendirme Komisyonu’nca yardım verilmesi uygun görülenlerin dosyaları Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu, Derneğin imkanlarını dikkate alarak yardım kararı alır. 

 

Kararın Uygulanması 

Yardım verilmesi uygun görülenlerin 

nakit yardımları, banka yoluyla; 

gıda yardımları, dernek tarafından eve teslim ile, 

giyim yardımları, giyim mağazalarından ya da eve teslim şeklinde, 

diğer ayni yardımları da eve teslim şeklinde yapılmaktadır

 

Başvuru-Kayıt 
Deniz Feneri ’ne telefonla, mektupla ulaşan ya da bizzat gelerek Mavi Masa’ya başvuran ihtiyaç sahipleri dinlenir, istek formu doldurulur. Ön kayıtta başvuru sahibinin isim ve adresi öncelikli olarak kaydedilerek, Deniz Feneri ’nden talebi belirtilir. Yardım talebinin işleme konması için gerekli belgeler istenir. 
 
Gerekli Belgeler 
1.Nüfus cüzdan fotokopisi, 
2.Form 5 (Aile Bildirim Belgesi) 
3. Sağlık yardımı talebi var ise sağlık raporunun fotokopisi, 
4. Yardım talep eden kişinin sosyal ve ekonomik durumunu ve taleplerini içeren bir mektup. 
 
Yardım sürecinin başlaması için gerekli olan evrakının teslimi elden ya da posta kanalıyla yapılır. 
 
Evrakları tamamlanan her kişinin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi için kendisine mahsus bir dosya açılır ve aile numarası verilir. Böylelikle istenildiği takdirde kişi ve aileyle ilgili bilgilere ulaşılır, yardım süreci kolaylıkla buradan takip edilebilir. 
 
İhtiyaç Durumunun Tespiti 
Gerekli evraklar ile usulüne uygun olarak Deniz Feneri ’ne müracaat eden kişilerin verdiği bilgilerin doğruluğu, ihtiyaç durumunun belirlenmesi için Sosyal İnceleme Süreci başlar. Sosyal İnceleme Görevlisi yardım talep edenin bulunduğu çevreden bilgi toplar, alınan bilgiler ışığında eve gider. Ev içerisinde aile fertlerini, evin durumunu, nelere ihtiyaç olduğunu tespit eder. 
 
Bu tespitlerde ihtiyaç sahiplerine, yardım verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarının ne olacağı, zamanı ve süresi gibi konularda kesinlikle bilgi verilmez. 
 
Tespitlerin Değerlendirilmesi 
Bizzat yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan tespit formları Yardım Değerlendirme Komisyonu’na sunulur. Komisyon, dosyaları tek tek inceleyerek, verilen bilgiler ışığında yardıma ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç var ise miktarı ve süresinin ne olduğunu belirler. 
 
Tespitlerin değerlendirilmesi kesinlikle objektif kıstaslar ışığında yapılır. Hangi bölgeden veya ırktan olduğu, hangi dine ve mezhebe mensup olduğu, hangi siyasi görüş ve düşüncede olduğu gibi hususlar, tespit ve değerlendirmede dikkate alınmaz. 
 
Yardım Kararı 
Yardım Değerlendirme Komisyonu’nca yardım verilmesi uygun görülenlerin dosyaları Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu, Derneğin imkanlarını dikkate alarak yardım kararı alır. 
 
Kararın Uygulanması 
Yardım verilmesi uygun görülenlerin 
nakit yardımları, banka yoluyla; 
gıda yardımları, dernek tarafından eve teslim ile, 
giyim yardımları, giyim mağazalarından ya da eve teslim şeklinde, 
diğer ayni yardımları da eve teslim şeklinde yapılmaktadır. 
Deniz Feneri Derneği, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve izin almadan yardım toplayabilen dernektir.