Blog

Adak kurbanı şartları neler?

Eğer kişi Allah’tan bir şey istiyor ve bunun gerçekleşmesi sonucunda Allah’a kurban adayacağını açıkça dile getiriyor yani ikrar ediyorsa bu kurban vacip haline gelir. Bu şekildevacip olan kurbana ise adak kurbanı denir.

Adak kurbanı şartları neler?

Kurban Nedir?

Kurbankelimesi sözlükte “yakın, yakın olmak, yakınlaşmak” anlamlarına gelen “kurb” kelimesinden türemiştir. İslami literatürde ise Allah’a yakınlaşmak için kesilen küçük veya büyükbaş hayvan anlamına gelmektedir. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir.Eğer kişinin imkanı varsa Kurban Bayramı’nda küçük ya da büyükbaş hayvan kesebilir. Dinimize göre,Kurban Bayramı dışında kişinin kendi isteğiyle sünnet, vacip veya sadaka olarak; adak, akika, şükür veya nafile kurbanları da Allah’a yakınlaşmanın

yollarından biridir.

Adak Kurbanı Nedir?

Eğer kişi Allah’tan bir şey istiyor ve bunun gerçekleşmesi sonucunda Allah’a kurban adayacağını açıkça dile getiriyor yani ikrar ediyorsa bu kurban vacip haline gelir. Bu şekildevacip olan kurbana ise adak kurbanı denir. Müslümanlar, kurban ibadetinin özündeki Allah’a teslimiyet ve yakınlaşmak gayesi ile isteklerinin gerçekleşmesi sonucunda adak kurbanı keserler. Adak kurbanı kulun Allah’a teşekkürüdür. Adak Kurbanı ayrıca kişinin isteğinin gerçekleşmesinden duyduğu sevinç ve mutluluğunu dağıtacağı kurban etleri ile insanlarla paylaşmasını da kapsar. Adak kurbanı ile insanları sevindirmenin mutluluğu ve Allah’a yakınlaşmak aynı anda gerçekleşir. Alimler, hiçbir dünyevi menfaat ummadan sırf Allah’ın rızasını kazanmak, O’na şükretmek için adak adanmasında bir sakınca bulunmadığı görüşündedirler. Kişinin Allah’ın takdirinin değişmesine vesile olması dileğiyle, dünyevi amaçlarla belli şartlara bağlı olarak adakta bulunması ise doğru karşılanmamıştır.

Adak Kurbanı Şartları

Adak kurbanının ve kurbanı kesecek kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Adak kurbanında ilk şart kurbanı kesecek kişinin, isteği gerçekleşirse kurban keseceğini ikrarda bulunması ve niyet etmesidir.
 • Adağın geçerli olabilmesi için, adağı kesen kişinin Müslüman olması, akıl sağlığının yerinde olması ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.
 • Adak olarak kesilecek hayvan kurbanlık şartlarına uygun olmalıdır ve İslami şartlara göre kesilmelidir.
 • Adağın bir insan veya eşya için kesilmesi doğru değildir.Adak Allah’a şükretmek amacıyla kesilmelidir.
 • Kişi adak kurbanı keseceğine söz verdiği için kurban kesmelidir, adak kurbanı yerine para verilemez.
 • Adanan adağın dinimizde farz veya vacip olması gerekir.Örneğin kurban kesmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, sadaka vermeyi adak adayabilirsiniz ancak mevlid okutmak veya hasta ziyareti adak olmamaktadır.
 • Haram yahut günah olan istekler için adak adanmamalıdır.
 • Tavuk veya horoz gibi kümes hayvanları adak olarak kesilemez ve kabul edilmez.
 • Adak edilen kurbanın etinden, adak yapan kişinin yemesi caiz değildir. Ayrıca adağı yapan kişinin eşi, annesi, babası, ninesi ve dedesinin de yemesi caiz değildir.
 • Başkasının malı için adak adanamaz.Kişi sahip olmadığı kadar mal adarsa, sahip olduğu kadarı geçerlidir.
 • Kişinin maddi imkanları kurban kesecek kadar yeterli olmalıdır.
 • Adak adanan konu, kişinin normal şartlarda yapmakla yükümlü olduğu farz yahut vacip olan ibadetler olmamalıdır.

Toplam