Blog

Bir Gün Oruç Tutmazsak Kaç Gün Tutulur?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlara farz kılınmış olan oruç ibadetinin tam anlamıyla yerine getirmek için kişi kendini yalnızca yeme içmeden değil nefsani tüm duygulardan da arındırılmalıdır

Bir Gün Oruç Tutmazsak Kaç Gün Tutulur?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlara farz kılınmış olan oruç ibadetinin tam anlamıyla yerine getirmek için kişi kendini yalnızca yeme içmeden değil nefsani tüm duygulardan da arındırılmalıdır. Her yönüyle hassas bir şekilde davranışlar sergilemeyi gerektiren Ramazan ayında Müslümanlar için oruç ibadeti farz kılınmıştır. Bir Müslümanın sergilediği davranışlarından ve söylemlerinde hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen İslamiyet, Ramazan ayında oruç tutarken de dikkatli olunması ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapmaktadır.

Ramazan ayı boyunca her günün orucu başlı başına ayrı olarak tutulmalıdır. Bundan dolayı her gün için oruç niyet etmek gerekmektedir. Bu sebepten dolayı bir gün tutulmamış oruç, diğer güne engel olmaz. Ramazan ayında orucu tutmaya başlayan bir kişi sonraki günlerde sebepsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse ve tutmazsa ise sadece tutmadığı günlerdeki orucundan sorumludur ve o günlerdeki orucunu kaza etmesi gerekmektedir. Kefaret orucu gerektirmez. Ancak, Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günahlardan biridir ve, kazasıyla beraber tövbe etmek de gerekmektedir. Ayrıca Ramazan ayından sonra tutulan oruç Ramazan sonrasında tutulan orucun sevabını karşılamaz durumdadır.

Hz. Peygamber (SAV) bir hadisinde şöyle buyurmuştur; “Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü bir sene boyu tutulan orucu karşılayamaz.” diye belirtmiştir. Ancak Ramazan ayında oruç tutmaya niyet edip mazeretli bir sebebi olmadan ve bilerek orucunu bozarsa kefaret orucu tutması gerekmektedir. Ancak istemeden bozulan oruç kefaret istemez. Günü gününe tutulabilir.

Kefaret orucu nedir?

Kefaret kelimesinin anlamı ‘örtmek, gizlemek, inka etmek’ anlamı taşıyan küfr kökünden gelen bir kelimedir. Kefâret (keffâret) günah ve hataları örten, telafi edici kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade eden bir kelimedir. Bir başka şekilde tabir edecek olursak ‘günahları telafi etme, ortadan kaldırma’ anlamında da kullanılır.

Müslümanların sabırsızlıkla bekledikleri Ramazan ayı için yalnızca beden anlamında değil ruhen de kendilerini hazırlamaya başlarlar. Oruç birçok insanı kötülüklerden korunmasını sağlar. Bize bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) emretmiştir.

Ramazan ayı içerisinde niyet edilip tutulan oruç, hiçbir mazereti olmadan sadece nefsani bir duygu ve düşünceyle bozulmuş olur ise, kişinin kefaret orucu tutması gerekmektedir. Kefaret orucu toplam olarak 60 gündür. Sonrasında bir gün de bozulan orucun kazası olacak şekilde tutulmalıdır. Bu şekilde toplam 61 gün olan kefaret orucu ard arda hiç aralık vermeden tutulmak zorundadır.

Eğer zorunlu olarak ara verilirse de o ihtiyaç giderilmesinden sonra kalan günden oruç tutulmaya devam edilir. Tutulan oruçlarla beraber 61 güne tamamlanması gerekmektedir.

Toplam