Blog

Cemaziyelahir ayında yapılması gereken ibadetler

Cemaziyelahir ayında yapılması gereken ibadetler

Son mazi, geçmiş anlamına gelen Cemaziyelahir ayında hangi ibadetler yapılması gereklidir? Hangi dualar okunur? Nasıl namaz kılınır?

Cemaziyelahir ayında yapılması gerekenler

Cemaziyelahir ayının onuncu gecesi altı selamla on iki rekât kılınır, her rekâtta Fatiha'dan sonra Kureyş Süresi bir kere okunur. Bu namazın ardından Yusuf Süresi okuyanı Allahu Te'ala o sene geçim darlığından korur ve ahir zamanın sıkıntılarından muhafaza buyurur.

Yeni ay görüldüğünde okunan dua

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Manası: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz.Allah’a iman ettim. Ve âlemlerin rabbi olan

Bu dua’dan evvel şunlar okunur. 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder. Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir. Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir. Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

“Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.”

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.”

Cemaziyelahir ayı zikirleri

La ilahe illallahu vahdehü vallahü ekber

La ilahe illallahu vah deh

La ilahe illallahu la şerike leh

La ilahe illallahu lehül mülkü ve lehül hamd

La ilahe illallahu vela havle vela kuvvete illa billah

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam