Blog

Fidye bizler için nasıl bir kolaylık sağlar?

Fidye bizler için nasıl bir kolaylık sağlar?

Ramazan ayı itibarıyla oruç tutamayan kişilerin tutamadığı her gün için fidye vermesi gerekmektedir. Yaşlılık, yaşanılan çeşitli rahatsızlıklar ya da diğer sebeplerden dolayı oruç tutulamaması nedeniyle kişilerin bu tutamadığı oruçları karşılık olarak bir fidye ödemesi yapması gerekmektedir. Fidye ile fitre en sık karşılaştırılan iki tanım olsa da fidye, fitreden farklı olarak tutulamayan her oruç günü için ödeme yapılmasını gerektirmektedir. Fidyenin aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan kişilere ödenmesini de oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda detaylı olarak ayrıntılar yer verildiğinden dolayı fidye konusunda tüm şartlar netlik kazanmış durumdadır.

Kur’an-ı Kerim’de fidye geçiyor mu?

Kur'an-ı Kerim'de fidye ile ilgili yer alan ifadeler bu şekildedir; “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Kur'an-ı Kerim'de yer alan esaslar, İslamiyet için tartışılamayacak kesin hükümlerdir. Bu nedenle oruç tutulamayan her gün için, kişilerin 2 farklı seçeneği bulunmaktadır. Kişiler, tutamadığı günler için kaza oruçları tutabileceği gibi fidye ödemeyle de oruç hükümlerini yerine getirmek imkânına sahiptir. Özellikle Hac ve umre ziyaretleri sırasında oruç tutamayan vatandaşlar fidye ödeyerek bu durumu telafi etme imkânına sahiptir.

Fidyenin ne kadar olacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl açıklanır. Aynı zamanda genel olarak fidye miktarı, bir kişiyi bir gün boyunca doyuracak yiyecek miktarı karşılığı paradır. Mevcut belirlenen tutar, minimum tutar olarak hesaplandığından dolayı kişiler daha fazla para yardımı yaparak kişilerin İçerisinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına ve daha iyi şartlarda yaşamasına destek olabilir.

Fidye ne zaman verilir?

Fidye verilecek kişilerin Müslüman olması şarttır. Ramazan ayının başlangıcı itibariyle verilebilmesi mümkündür. Ancak ödemelerin Ramazan sonuna kadar yapılmasına dikkat edilmelidir. Tüm Müslümanlar için geçerli olan fitre, İslamiyet’in kolaylık dini olması nedeniyle toplumdaki yardımlaşmayı, birlik beraberliği arttırmayı da teşvik etmektedir.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam