Blog

Fitre Vermenin Önemi, Neden Fitre Vermeliyiz?

Neden Fitre Vermeliyiz?

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının bir başka fazileti olan fıtır sadakası(sadaka-i fıtr) halk dilinde fitre; bayrama kavuşmanın şükrü niteliğinde dinen zengin sayılan Müslüman kimsenin Ramazan ayının sonunda belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitrenin amacı ihtiyaç sahibi bir kimsenin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarınca bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanması, bayram sevincine iştirak etmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca fitrenin vacip oluşu Buhari kaynaklı hadislerce sünnetle sabittir.

Buhari kaynaklı hadislerce fitre vermekle yükümlü olan kişi bir yıllık borçları dışında nisap miktarı kadar (80.18 gram altın veya bu ölçütte) mala sahip olması gerekir. Ancak fitre ile yükümlü olan kişinin nisap miktarı malının, artıcı özellikte olup ve üzerinden bir kameri(ay) yılı geçmiş olması gerekmez.

Fitre Vermenin Önemi

Fitre ile yükümlü olan Müslüman kimse kendisi ve himayesinde olan ergenlik çağına ulaşmamış küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Kişi anne-baba, büyük çocukları, eşi, kardeşleri veya diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu bulunmaz. Fakat bu kişiler vekalet vermediği halde bu kişiler için fitre verirse geçerli sayılır.

Şafii mezhebine ise fitre vermek farz konumunda bulunur.Şafii mezhebine göre temel ihtiyaçların dışında bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip olan zengin-fakir her Müslüman kimse fitre vermekle yükümlüdür. Ayrıca nisap miktarınca varlıklı sayılabilecek kimse eşi, çocukları, anne-babası ve diğer yakınları için de fitre vermesi gereklidir.

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla beraber bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu şekilde olması daha makbuldür. Bunun yanı sıra, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Fakat bayram namazından önce verilmesi ise müstehap olarak kabul görmüştür.

Şafii mezhebince ise; geçerli bir mazeret olmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonra vermek haramdır. Ayrıca Ramazan ayının ilk günlerin de fitre vermek de caizdir.

Günümüzde fıtre miktarı belirlenirken, ihtiyaç sahibi kişinin bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü olarak alınması daha uygundur. Fitre bir ihtiyaç sahibine verileceği gibi birkaç farklı kişiye de dağıtılabilir. Kişi anne-baba, dede-nine, çocuklarına, torunlarına ve eşine fitre veremez.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam