Blog

Kadir Gecesi Anlamı ve Önemi Nedir?

Kadir Gecesi Anlamı

Sözlükte hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelen Kadir kelimesi dinimizde “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gece olarak bilinir. Peki, Müslümanlar için Kadir gecesi neden önemlidir?

Kadir Gecesi Önemi

Kadir gecesi ile aynı ismi taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi’nde bu gecenin önemi açıkça belirtilmiştir. Kadir suresinde Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

Kur’an-i Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Müslümanlar bu gecesi ibadetle geçirmeye özen gösterir.

Kadir Gecesiyle İlgili Hadisler

Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8)

Toplam