Blog

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler

Bu yıl 17 Nisan pazartesi gününe denk geldiği tahmin edilen Kadir gecesi, son peygamber Hz. Muhammed’ e indirilen son kitap olan, Kur’an-ı Kerim’ in indirildiği gece olması sebebiyle müslümanlar için büyük önem taşır.

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler

Bu yıl 17 Nisan pazartesi gününe denk geldiği tahmin edilen Kadir gecesi, son peygamber Hz. Muhammed’ e indirilen son kitap olan, Kur’an-ı Kerim’ in indirildiği gece olması sebebiyle müslümanlar için büyük önem taşır. Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir suresi bu gecenin önemi hakkında inmiştir. Kadir suresinde Kur’an’ın Kadir gecesinde indiği ve Kadir gecesinin bin aydan daha önemli olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesinde melekler ve Cebrâil’ in yeryüzüne indiği ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenliğin hakim olduğu Kadir suresinde belirtilmiştir.

Kadir gecesinin tam gününün belirlenememesi, müslümanları Ramazan ayının tüm tekli gecelerinde ibadetle geçirmeye etmeye teşvik eder. Kadir Gecesinde Yapılacak ibadetler ise şöyledir;

-Kaza namazı kılmak.

-Kadir gecesi namazını kılmak.

Bu namaz Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Dua ve Zikirler kitabında şu şekilde tarif edilmektedir.

İki rekat namaz kılınır ve her rekatta Fatiha suresinden sonra yedi kere İhlas suresi okunur. Selam verdikten sonra ise yetmiş kere istiğfar edilir. Sonra tekrar iki rekat namaz kılınır ve her rekatta Fatiha suresinden sonra üç kere İhlas suresi okunur. Selam verdikten sonra da şu dua okunur;

“ Sübhâne men hüve gâimun yesheru sübhâne men hüve dâimun lem yezel sübhâne men hüve hâfizun lē yağfele sübhâne men hüve cevâdun lē yeb[k]halu sübhâne men hüve rahîmun lē yağcelu sübhanallâhi velhamdu lillēhi ve lē ilēhe illallâhu vallâhu ekberu ve lē havle ve lē guvvete illē billēhil aliyyil azîm. Sübhane yâ alîmu ya azîmuğfirliyezzenbel azîm.

Anlamı: “Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

-Bol bol Kur’an’ı Kerim okumak.

-Tevbe ve İstiğfar etmek.

-Peygamber efendimiz Hz Muhammed’e (s.a.v) bol bol salavat getirmek.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.”

Anlamı: “Allahım! Sen peygamber efendimize ve onun soyundan gelenlere salat eyle ve katındaki şereflerini yücelt.”

- Allah’a şükretmek.

-Sadaka vermek.

Bu ibadetlerin yanı sıra, Kadir gecesinde Peygamber efendimiz (s.a.v) “ Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet! şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam