Blog

Kapak Atmış Hayvan Nasıl Anlaşılır?

Kapak Atmış Hayvan Nasıl Anlaşılır?

Satın alınacak kurbanlıklarda kurbanın olgunluğa ulaşıp ulaşmadığının en önemli göstergelerinden bir tanesi hayvanların dişleridir. Hayvanlar belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra süt dişlerini dökerek kalıcı ve daha büyük dişlere sahip olmaktadır. Özellikle büyükbaş hayvanların alt çenesinin ortada bulunan 2 dişi, daha büyük olmakta ve hayvanın kapak atıp atmadığı mevcut dişlerinin kontrol edilmesi ile kolayca anlaşılmaktadır. Yetişkin olmayan hayvan, kapak atmayacağı için kurbanlık için uygun olmayacaktır. Bu nedenle de kapak atmış hayvan nasıl anlaşılır konusunda kurban alacak kişilerin bilgi sahibi olması önemlidir. Kapak atmış hayvanın anlaşılabilmesi için diş kontrolü yapılmalıdır.

Kapak atmış ve atmamış hayvan nasıl anlaşılır?

Hayvanların kapak atmış ya da atmamış olduğunun anlaşılması adına ön dişlerinin kontrol edilmesi gerekir. Yapılacak bu kontrollerde hayvanların dişlerine dikkat edilmeli ve dişlerin süt dişi olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer belirtildiği gibi alt çenede bulunan ortadaki 2 büyük diş çıkmış ise ve süt dişleri görünmüyorsa, o hayvanın belirli bir yetişkinliğe ulaştığı rahatlıkla anlaşılabilir. Tespit edilen hayvanların diğer sağlık kontrolleri yapılarak kurbanlık olması adına herhangi bir engel bulunmuyorsa, hayvan satın alınarak kurban için kesilebilir. Ancak kapak atmış olmasına rağmen topallık ya da kurban için sakıncalı görülen diğer sağlık sorunları bulunuyorsa o hayvanın kurban için alınmaması önerilir.

Hayvanların kapak atması ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise dişlerinin sökülmesidir. Hayvanlar kalıcı diş çıkarmadan da yaşı dolduğu için satışa sunulabilmektedir. Ancak bu işlemler sırasında herhangi bir müdahale yapılmamalıdır. Kişilerin hayvanların dişlerini sökmesi ve hemen olgunluğa ulaşmadan olgunmuş gibi göstermesi, kurban kesecek kişileri aldatabilmektedir. Bu nedenle kurban seçimi sırasında bu tür risklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Her ne kadar ön dişlerin çıkması hayvanın iki yaşını geçtiğini gösterse de kişiler tarafından yaşı gelmeden ön dişleri sökülen bir hayvanın olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı bilinemeyecektir. Bu kişiler yaşın farklı belgeler ile belgelendirilmesi halinde 2 yaşını geçtiğine kanaat getiriyorsa o hayvanı kurban edebilmek için satın alması uygun olacaktır.

Toplam