Blog

Kuran-ı Kerim kaç ayet? Kuran-ı Kerim kaç sure?

Kuran-ı Kerim kaç ayet? Kuran-ı Kerim kaç sure?

Kur'an, ayetleri Cebrail aracılığı ile Allah tarafından Hz. Muhammed'e gönderilen kutsal bir kitaptır. Ayetler halinde indirilmesi ve daha sonrasında birleştirilmesi ile son halini alması, Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar değiştirilmeden ve üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan ulaşmasını sağlamıştır.

Zorlu dönem şartlarına rağmen Allah'ın sağladığı kolaylıklar ile Kur'an-ı Kerim'in hiçbir şekilde değiştirilmeden yazıya aktarılması ve ardından nesillerden nesle İslamiyet'in yayılması sağlanmıştır. Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmesi ve hayatına İslami kurallara göre sürdürülebilmesi adına Kur'an-ı Kerim, her bir Müslümanın yol göstericisi olmaktadır. Her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tekrar tekrar okuyarak idrak etmeli, dinini daha iyi ve yakından tanıyarak bu bilgiler ışığında bir hayatı benimsemelidir. Kur'an-ı Kerim ile ilgili özellikle küçük yaşlardan itibaren öğrenim başlamaktadır. Kur'an-ı Kerim ile ilgili en çok merak edilenler arasında Kur'an-ı Kerim kaç ayet ve Kur'an-ı Kerim kaç sure gibi sorular yer almaktadır.

Kuran-ı Kerim kaç ayet?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her bir cümle ayet olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim kaç ayet sorusunun yanıtı 6236’dır. 6136 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim böylece kişilerin daha iyi bir şekilde okuduğunu anlamasını sağlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet örnekleri ise şöyledir;

Sana yapılan kötülüğe karşılık vermek yerine, öfkenin geçmesini bekle. (Furkan Suresi, 63. Ayet)

Tartıyı adalet ile yapın ve teraziyi eksik tutmayın. (Rahman Suresi, 9. Ayet)

Kuran-ı Kerim kaç sure?

Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümü vardır ve bu bölümler sure olarak adlandırılmaktadır. Ayetlerin bir araya gelerek oluşturduğu surelerde 114 farklı sure ile Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Ayetler kısa cümleler olurken sureler birden fazla ayetin bir araya gelmesi ile daha uzundur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha Suresi’dir. 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi’nin Türkçe meali şöyledir;

1.Rahman ve Rahîm Allah’ın ismiyle…

2.Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3.O, Rahman ve Rahîm’dir.

4.O, hesap ve ceza gününün tek sahibidir.

5.Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz.

6.Bizi dosdoğru yola eriştir;

7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam