Blog

Kuran-ı Kerim kaç sayfa?

Kur’an-ı Kerim kaç sayfa?

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimin kaç ayetten ve kaç sureden oluştuğu vahyin tamamlanması ile birlikte netlik kazanmış kıyamete kadar da bu şekliyle korunacaktır. Kur'an-ı Kerim ayetler, sureler ve cüzlerden oluşmaktadır.

Cüz ne demektir?

Kur'an-ı Kerim'de cüz bölüm, parça ve kısım anlamında kullanılmaktadır. Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş olan ve Kur'an-ı Kerim ile özdeşleşen bu kavram, Kur'an-ı Kerim'in bölümlerini ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz bulunduğu gibi her bir cüz de 20 sayfadan oluşmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6236 ayet yer almaktadır. Cüzler halinde olması Kur’an-ı Kerim’i okuyacak kişiler için kolaylık sağlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’i okuyacak kişilerin bu sıralamayı takip etmesi önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle cüzler için özel ayrımlar yapılarak bölüm farkları belirtilmektedir. Böylece kişiler kitabı okurken ayetleri, sureleri ve cüzleri kolay bir şekilde ayırt edebilirler.

Kur’an-ı Kerim Müslümanların hayat rehberidir. Kur’an’ı okumaktan maksat onun ahkamı ile amel etmek ve Kur’an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Kur’an-ı Kerim’i okuyup sevabını vefat etmiş yakınlarımıza bağışlayabiliriz. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim ölülerden önce yaşayanlar için gerekli bir kitaptır. Onu okumak, okutmak ve hediye etmek çok teşvik edilmiş, faziletli bir ameldir.

Kuran-ı Kerim Bağışı yapmak için bağış yap butonuna tıklayarak bağış sayfamıza gidebilirsiniz.

SMS ile yardım yapmak için KURANI KERİM yazıp, 5560’a gönderin 25 TL bağışta bulunun.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam