Blog

Kuran-ı Kerim Türkçe meali

Kuran-ı Kerim Türkçe meali

Kur'an-ı Kerim, Suudi Arabistan'da Mekke döneminde indirilmeye başlandığı gibi dili Arapçadır. Arapça okumayı bilen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyarak ilk dilden Kur'an-ı Kerim'i anlama şansına sahiptir. Ancak Arapça dilini bilmeyen ve Arapça okumayı bilmeyen kişilerin Kur'an-ı Kerim'i okuması için meal olarak adlandırılan çevirilerini tercih etmesi gerekmektedir. Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini okumak için tıklayınız.

Kuran-ı Kerim Türkçe meali

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali Türkiye'deki alimler ya da otoriter dini kurumlar tarafından hazırlanmaktadır. Yıllardan beri yapılan çalışmalar ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Türkçe olarak daha iyi anlaşılması, okuyanların dini idrak edebilmesi için titiz ve çok önemli bir çalışma ortaya çıkarılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasında en önemli husus okuduğunun anlamı, anlaşılması ve dini olarak İslamiyet’in daha iyi öğrenilmesidir. Sadece Arapça harfler üzerinden Kur'an-ı Kerim'in okunması sırasında kişinin okuduğunu anlayamaması nedeniyle çeşitli sakıncalar oluşabilir. Bu tür durumlar için Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak çevrilerek Müslümanların Türkçe bir şekilde Kur’an-ı Kerim okuması sağlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali kapsamında 114 sure baştan sona okunabilmektedir. Yıllar Boyunca Kur’an-ı Kerim'i Arapça olarak Arap harfleri ile okuyan ancak Arapça bilmeyen kişiler, Türkçe meali okuduktan sonra dinin ne kadar derin bir anlama sahip olduğunu görme şansı olur. İslamiyet’te bir Müslümanın hayatındaki her bir olay ya da davranışa karşı Kur'an-ı Kerim'de bir karşılık bulmak mümkün olduğu gibi Müslümanların hayatını Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirmesinde Türkçe mealinin etkisi oldukça fazladır.

Kendisine, çevresine ve dine yönelik sorumlulukları, yapması gereken davranışları, yapmaması gereken davranışları, sakıncalı durumları ve dini olarak önemli olayları Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde öğrenmek mümkündür. Ancak Kur'an-ı Kerim'in tam olarak anlaşılması adına Arapça dilinin bilinmesi ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in okunması çok daha faydalı ve önemlidir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim'in çevirilerinde de her zaman “Kurân-ı Kerîm gibi ilâhî belâgat ve îcazı hâiz bir kitap, yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kurân’ın yalnız mânâsını ifade eden sözleri, Kurân hükmünde tutmak, namazda okumak ve aslına hakkıyla vâkıf olunmadan ahkâm çıkarmak câiz olmaz. “ gibi ifadeler yer almaktadır.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam