Blog

Kurban Kesmenin Şartları Neler?

Kurban Kesmenin Şartları Neler?

Her yıl Kurban Bayramı ile birlikte Müslüman olan vatandaşlar kurban kesmenin şartlarını taşıyorsa kurban kesmelidir. Bu bir ibadet olduğu gibi inanışın bir göstergesidir. Kişiler kurban kesme ile ilgili soru işaretlerinde kurban kesmenin şartları nelerdir, kurban nasıl kesilir gibi farklı konularda yapacakları araştırmalar ile bilgi eksikliğini giderebilir ve kurban kesim için şartları taşıyor olması halinde kurban kesebilir.

Kurban kesmek Hicretin 2. yılı itibariyle meşru kılınırken bu tarih itibariyle kurban kesimi ve kurban kesmek ile ilgili tüm esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Bu doğrultuda her bir Müslüman, Kurban Bayramı geldiğinde şartları taşıyor olması halinde uygun bir kurban seçerek kurban kesmelidir. Kurban kesmek dinin en önemli vazifelerinden birisi olduğu gibi bazı hadis-i şeriflerde oldukça sert bir şekilde kurban kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kurban kesmek ile ilgili en çok bilinen hadisi şerif şöyledir; “Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse, bizim mescidimize yaklaşmasın.” Hadis-i şerifte de görüldüğü üzere kurban kesmenin şartlarında öncelik maddi durumun iyi olmasıdır. Maddi durumun iyi olması halinde kurban kesmenin pek çok hikmeti ve faydası bulunmaktadır. Kurban kesmenin asıl anlamı Allah'a yaklaşmaktır. Allah'ın rızasını kazanmak, inanmanın bir geleneği olarak yükümlülüğü yerine getirmek için kurban kesilmelidir. Kurban kesimi Kur'an'da da geniş bir yer bulmaktadır

Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir?

Kurban kesmek Müslümanlar için şarttır. Bu nedenle kurban kesecek olan kişilerin keseceği hayvanın kurban olarak kabul görmesi adına Müslüman olması gerekmektedir. Kurban kesmek için bir diğer şart ise hür olmaktır. Köle ya da başka birisinin boyunduruğu altında yaşayan, özgürlüğüne sahip olmayan kişiler, kurban kesemez. Aynı zamanda kurban kesileceği dönemde yolcu olunması halinde kurban kesilmesi uygun değildir. Fıtır sadakası verebilecek kadar zenginliğe sahip olunması, kurban kesiminde aranan bir diğer şarttır. Tüm bunların yanı sıra akıl sağlığına sahip olunması da kurban kesme konusunda aranan şartlardan bir diğeridir.

Kurban kesmek adına belirtilen şartların taşınması, kurban kesimi için yeterlidir. Her ne kadar Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesi bir dini vecibe olsa da bayram dışında da adak ya da benzer durumlar için kurban kesilmesi, hayır için etlerin dağıtılması uygundur.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam