Blog

Kurbanlık Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kurbanlık Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kurban Bayramı’nda kurbanlık alarak kurban kesmek isteyenlerin öncelikle kurbanlık seçerken nelere dikkat etmek gerekir konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 4 gün süren Kurban Bayramı boyunca, kurban kesimi yapılabilir. Bu bakımdan İslam alemi için en önemli günlerden bir tanesi olan Kurban Bayramı’nı dine uygun bir şekilde geçirmek ve tercih edilen kurbanlığın dini emirlere uygun bir şekilde satın almak, kurban kesmek isteyenlerin önceliklerinden birisi olmalıdır.

Kurban Bayramı'nda Hangi Hayvanlardan Kurban Olur?

Kurban Bayramı’nda kurban olarak kesilebilecek hayvanlar için şartlar belirlidir. Koyun, keçi, sığır, manda ya da deve kurbanlık hayvan olarak seçilebilmektedir. Bunların dışında hiçbir hayvan kurban olarak kabul görmeyeceği gibi kişilerin farklı hayvanları kurban olarak kesmesi dinen uygun değildir.

Kurbanlık Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kurban olarak kesilebilecek hayvanlarda, seçim aşamasında da pek çok farklı detaya dikkat edilmelidir. Hayvanlar için öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken kriter süt dişlerinin düşmüş olmasıdır. Süt dişlerini değiştiren bir hayvan, yeterli olgunluğa ulaşmıştır. Develer için 5 yaş, mandalar için 2 yaş, koyun ve keçiler için 1 yaşının geçilmesi, süt dişlerinin düşmesi ve değiştirilmesi için yeterli bir süredir. Bu nedenle kurbanlık seçiminde öncelikle hayvanın yaş olarak yetişip yetişmediğine bakılmalıdır.

Dişlerin yanı sıra hayvanların sağlıklı, organlarının tam ve iyi beslenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Sağlıksız, yeteri derecede beslenmeyen ya da çeşitli hastalıkları olan hayvanların kurban olarak tercih edilmesi uygun değildir.

Kurbanlarda sağlık kadar dikkat edilecek bir diğer önemli durum ise vücut bütünlüğüdür. Kuyruğu, dili, kulakları ya da memelerinin kesilmiş ya da çeşitli kazalar nedeniyle kaybedilmiş olması kurbanlık olarak o hayvanın kesilmesini engellemektedir. Ancak doğuş itibarıyla kuyruksuz bir şekilde doğan bir hayvan söz konusuysa, bu hayvanın kurban olarak tercih edilmesi uygundur. Bu nedenle vücut eksikliklerinde, eksikliğin doğuştan olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır.

Topal hayvanlar kurban edilebilir. Ancak bu konudaki en önemli kriter kesim yerine gidebilecek kadar hayvanın yürüyebilmesidir. Eğer hayvan yürüyemiyor ve topallığı ciddi bir engel teşkil ediyorsa kurban olarak bu hayvanlar kesilmemelidir.

Kurbanlık hayvanların gebe olmaması ise en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ancak çok dikkat edilmesine rağmen gebelik anlaşılmadıysa ve gebe bir hayvan kurban edildiyse bu kurban Allah katında kabul görmektedir.

Kurbanlık seçerken belirtilen detaylara dikkat edilmesi yeterlidir. Böylece seçilecek olan kurban, vecibesinin yerine getirilmesi adına uygun olacağı gibi kişiler en iyi şekilde kurbanlık kesme yükümlülüğünü yerine getirecektir.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam