Blog

Oruçluyken Günahtan Sakınmak

Oruçluyken Günahtan Sakınmak

Oruç, belirli saatlerde aç ve susuz kalarak bedeni zora sokmaktan ibaret değildir. Oruç, bununla beraber nefsi dizginleyip günahtan sakınmaya niyetlenmektir. Oruç, mümin kişinin takvasını güçlendirip Allah rızasını gözetmesine vesile olur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah katında en üstün olanların takva sahibi olanlar olduğu belirtilir.

Bakara suresinde takva sahipleri için“…(Ey mü’minler! Âhiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır.” denilerek takvanın önemi odak haline getirilmektedir. Bir Müslümanın kendini eğitip, ıslah etmesinde, İnsanı Kamil-e ulaşabilmesindeki en büyük rol kişinin takva sahibi olup günahlardan sakınmasında yatar. Bu sebeple de inananların üzerine farz kılınan oruç ibadeti bu mertebeye ulaşmada katedilmesi gereken en üstün yol olarak nitelendirilir.

Oruç Takva Ruhunun Canlanmasını Sağlar

Oruç, insanda takva ruhunun canlanmasına vesile olur. Oruçluyken insanın kendini kontrol edip, günahlardan sakınması daha kolaydır. Ebu Hureyre (r.a.) hazretlerinin rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde peygamber efendimiz (s.a.s) “Nice oruçlu kimseler vardır ki nasibi, sadece açlık ve susuzluktur.” şeklinde buyurmuştur. Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere oruç sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Çünkü oruçluyken açlık ve susuzluk dışında oruçlu olmanın getirdiği kısıtlamalarla beraber kişi nefsini daha kolay dizginlemesi ve günahlardan sakınmaya çalışıp takvaya sıkı sıkıya sarılması gerekir. Ramazan boyunca süren bu terbiye sürecini başarıyla idame ettiren kişi zamanla bunu hayatının merkezine alarak oruç ibadeti bittikten sonra da günahlardan sakınıp, takvaya yönelmeyi sürdürmüş olur.

Böylesi bir davranış içerisinde olmayan kişi aksi taktirde sadece midesine oruç tutturup aç ve susuz kalarak bedenine eziyet etmekten başka bir şey yapmamış olur. Öyleyse tüm bunların farkında olup takvayı gözeterek ve günahlardan sakınarak oruç ibadetini nefsin terbiyesine bir vesile niteliğinde en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.

Bu vesileyle de Yüce Rabbimiz; bizleri orucun fazilet ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilenlerden eylesin.

Toplam