Blog

Sadaka ne demek?

Sadaka ne demek?

İslamiyet’te yardımlaşmak, zor durumda olana el uzatmak, mal mülkü olanın bu mal ve mülkünü paylaşması önemlidir. Aynı zamanda dinen Müslümanların yardımlaşması gerektiği sürekli vurgulanır. Bu nedenle bazı zamanlarda dinen zorunlu tutulsa da genelde sadaka isteğe bağlı bırakılmış bir yardımdır.

Sadaka nedir?

Sadaka kelimesi, Arapça Sıdk kökünden türemiştir. İbadet etmek, Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın emirlerine uymak ve bir Müslümanın yaşaması gerektiği gibi bir yaşam alışkanlıklarına kavuşmak için sadaka verilmesi gerekmektedir. Sadaka her Müslüman için farz ve verilmesi gereken zorunlu bir yardım değildir.

Sadaka verilmesi için kişilerin muhtaç durumda olmaması gerekir. Durumu iyi olan, dinen zengin olarak kabul edilecek kişiler fitre gibi yardımların dışında gönüllü olarak sadaka verebilmektedir. Sadaka verilmesi dinde tasadduk olarak adlandırılmaktadır. Sadaka vermek İslamiyet’te sevap ve gönül kazandıran durumların başında gelir.

Sadaka vermek farz mı?

Sadaka vermek farz değildir. Ancak Ramazan ayı gibi dönemlerde fitre gibi isimler ile adlandırılan maddi yardımlar, dinen yapılması ve yerine getirilmesi gereken ibadetler arasındadır. Bu nedenle bu zorunlu olmayan haller dışında sadaka verilmesi farz değildir. Zorunluluk olmadığı durumlarda kişilerin içinden iyi niyet ile bu yardımı yapması gerekmektedir. Eğer sadaka verilirken gönülden bu yardım geçmiyorsa ve kişi istediği için bu yardımı yapmıyorsa sadaka verilmemelidir.

Sadaka rızkı arttırır mı?

Toplum arasında sadaka rızkı artırır şeklinde genel bir inanış ve görüş bulunmaktadır. Bu görüşün temelinde Resûlullah’ın (S.A.V) "Çok sadaka verin ki rızkınız da çoğalsın." (A'lam'ud Din, 333) sözü yer almaktadır. Dinen paylaşmak, malın daha da çoğalmasını ve daha da bereketli hale gelmesini sağlar. Kişi gönül rızası ile paylaştıkça bunun manevi duygusunu da yaşama şansına erişir. Bu nedenle sadaka vermek, rızkı artıracağı gibi kişilerin maddi ve manevi olarak bir karşılık almasını sağlamaktadır.

Sadaka ömrü uzatır mı?

Sadaka verilmesi halinde ömrün uzayacağına yönelik bir genel görüş hakimdir. Ancak her Müslümanın bileceği gibi insan ölümlü bir varlıktır ve ömür müddeti Allah tarafından takdir edilmiştir. Bu durum değiştirilemez. Sadakanın ömrü uzatır denmesindeki temel amaç ve hedef, sadakanın ömrü daha bereketli hale getirmesidir. Kişi bereketli, dini vecibelerini yerine getiren bir hayata sahip olduğunda o hayatın amacına uygun bir şekilde davranmış olacağı gibi bunun maneviyatını ve huzurunu da yaşama şansına sahip olmaktadır.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam