Blog

Su ile ilgili hadiseler

Ünlü türk divan şairi Fuzulî "Kasîde der Medh-i Hazret-i Fahr-ı Kâ'inât" kasidesinde önemli bilgiler aktarmıştır. "Su Kasidesi" diye bilinen bu kasidenin dizelerinde Peygamber Efendimiz'in âlemlere rahmet, suyun da insanlığa rahmet olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Fuzuli’nin önemini bu şekilde vurgulamasından hareketle insan hayatında suyun ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kasidenin bize anlattıkları ile insanları saf ve duru bir arınmaya çağıran Hz. Peygamber arasında bir bağ oluşturabiliriz. Suyun önemini vurgulayan su ile ilgili hadisler için bir derleme yaptık ve sizlerle paylaşıyoruz.

Ünlü türk divan şairi Fuzulî "Kasîde der Medh-i Hazret-i Fahr-ı Kâ'inât" kasidesinde önemli bilgiler aktarmıştır. "Su Kasidesi" diye bilinen bu kasidenin dizelerinde Peygamber Efendimiz'in âlemlere rahmet, suyun da insanlığa rahmet olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Fuzuli’nin önemini bu şekilde vurgulamasından hareketle insan hayatında suyun ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kasidenin bize anlattıkları ile insanları saf ve duru bir arınmaya çağıran Hz. Peygamber arasında bir bağ oluşturabiliriz. Suyun önemini vurgulayan su ile ilgili hadisler için bir derleme yaptık ve sizlerle paylaşıyoruz.

Su ile ilgili hadiseler

– Sa’d b. Ubâde’nin annesi vefat etmişti ve Rasûlullah (s.a.v)’a gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim?” diye sordu. Rasûlullah (S.A.V) da: “Evet” buyurdu. Sa’d: “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Rasûlullah (S.A.V): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (Nesai, İbn Mace) Bunun üzerine Sa’d, Medine’de bir çeşme yaptırmış, o çeşme uzun süre insanlara hizmet etmiştir. (İbn Hanbel, Müsned)

– “Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir Müslümana elbise giydirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir.” (Ebû Dâvûd, Tirmizi)

– Mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su getirmesi” de zikredilmektedir. (İbn Mâce)

– “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş” (İbni Mâce)

– Bir hadiste; Medine’de suyu içilebilir ve tatlı olan kuyu, Rûme kuyusuydu. Hz. Peygamber, bu kuyunun sahibine giderek “Bu kuyuyu cennette bir pınar mukabili bana sat” talebinde bulunmuştur. Adam, bu suyu satarak geçimini sağladığını ifade etmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, imkânı olanları teşvik etmiştir. “Kim Rume kuyusunu (halka bağışlamak üzere) satın alırsa ona cennette misli verilecektir.” Başka bir anlatımla “Kim Rume kuyusunu satın alırsa Allah ona mağfiret buyursun” demiştir. Hz. Osman doğruca adamın yanına giderek pazarlık yapmış ve kuyuyu satın almıştır. Sonra Hz. Peygamber’in yanına gelerek, kuyu sahibine vaat edilen ücretin ona da vaad edilip edilmediğini sormuş. “Evet” cevabı üzerine “Ben onu satın aldım ve müslümanlara bağışladım” demiştir.

– Suyun ferahlatıcı ve teskin edici özelliği, Hz. Peygamber’in hadisinde bir tedavi yöntemi olarak bizlere sunulmuştur.“Muhakkak ki öfke şeytandan yaratıldı. Şeytan da ateşten yaratıldı. Muhakkak ateş su ile söndürülür. Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın.” (Ahmed İbn Hanbel)

– Allah Rasûlü buyurdu: “Bir adam yolda yürürken susadı, bir kuyu buldu, içine inip su içti. Yukarıya çıktığı zaman dilini çıkarıp susuzluktan toprak yalamakta olan bir köpek gördü. Adam: Zavallı hayvan tıpkı benim gibi susamış dedi ve derhal kuyuya indi ayağındaki pabucunu çıkartıp içine su doldurdu, ağzına alıp yukarıya çıkardı ve köpeğe içirdi. Allah onun bu hareketinden memnun kalıp bağışladı.” Ashab, bunun üzerine “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim için hayvanlara yaptığımız iyilikler hakkında ecir var mıdır?” diye sorunca: “Her ciğer taşıyan canlı için (yapılan iyilikte) sevap vardır” buyurmuştur. (Buhâri, Müslim, Ebü Dâvud)

Sa’d İbn Ubâde, Rasûlullah (sav)’a gelerek, hangi sadakanın hoşuna gideceğini sorduğunda Hz. Peygamber, “su” diye cevap vermiştir. (Ebu Dâvud, Zekât 41) Ölenlerin ruhuna kuyu, çeşme gibi su vakıfları yaptırmak nebevî tavsiyeler arasındadır. Sa’d İbn Übâde vefat eden annesi için bir kuyu kazdırmıştır. (Ebu Dâvud, Zekât 42; Nesâi, Vesâyâ 9) 75)

Su kuyusu bağışında bulunmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam