Blog

Üç Aylarda Edilecek Dualar

Üç aylar insanlar için bol ibadet, dua ve istiğfar ile geçer. Allah’ın kullarını bağışlamak için mübarek kıldığı, içinde çok önemli kandil ve gecelerin bulunduğu üç aylar insanlar için büyük önem taşır. Üç aylarda yapılması gereken nafile ibadetlerden biri de duadır.

Üç aylar insanlar için bol ibadet, dua ve istiğfar ile geçer. Allah’ın kullarını bağışlamak için mübarek kıldığı, içinde çok önemli kandil ve gecelerin bulunduğu üç aylar insanlar için büyük önem taşır. Üç aylarda yapılması gereken nafile ibadetlerden biri de duadır.

Peygamber efendimiz (s.a.v) üç ayların başında şöyle dua ederdi. “ Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şaban, ve bellignâ Ramazan. Anlamı,” Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.

Recep ayının ilk on gününde okunacak dua şöyledir; “Sübhânallahi’l hayyil gayyûm.”

Recep ayının ikinci on gününde okunacak dua; “Sübhânallahi’l ehadi’s samed.”

Recep ayının son on gününde okunacak dua; Sübhânallahi’l ğafûri’r rahim.”

Şaban ayı boyunca günde 100 defa okuması tavsiye edilen dua; “Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l Kur’ân. Anlamı:”Allahım bize Şaban’ı mübarek kıl. Bizi Ramazan’a ulaştır. Ömrümüzü iman ile bitirmeyi nasip et. Bize Kur’an-ı kerimi kolaylaştır.

Şaban ayının ilk on gününde okunacak dua; “ Yâ latifü celle şânüh.”

Şaban ayının ikinci on günü okunacak dua; “ Yâ rezzâku celle şânüh.”

Şaban ayının son on günü okunacak dua; “Yâ azîzü celle şânüh.”

Ramazan ayının ilk on günü okunacak dua; ” Yâ erhame’r râhimin.”

Ramazan ayının ikinci on günü okunacak dua; “Yâ ğaffârü’z zünûb.”

Ramazan ayının son on günü okunacak dua; “ Yâ atîga’r rigâb.”

Bu duaların günde en az 100 defa okunması tavsiye edilir.

Ramazan ayının herhangi bir gecesi Fetih Suresi okunursa o sene içerisindeki bela ve kötülüklerden Allah’ın izni ile korunur.

Ramazan ayının 23. gecesi ise Ankebût Suresi ile Rûm Sûresinin okunması tavsiye edilir.

Ramazan ayının herhangi bir gününde 363 ihlas-ı şerif okunması tavsiye edilir.

Toplam