Blog

Üç Aylarda Sadaka Vermenin Önemi

Üç aylar müslümanlar için büyük öneme sahip ve çok değerli olan aylardır. Allah, kullarına merhamet ettiği için, insanların Allah’a yalvarmaları, tövbe edip bağışlanma dilemeleri ve bolca dua etmeleri için Allah üç ayları insanlar mübarek kılmıştır.

Üç aylar müslümanlar için büyük öneme sahip ve çok değerli olan aylardır. Allah, kullarına merhamet ettiği için, insanların Allah’a yalvarmaları, tövbe edip bağışlanma dilemeleri ve bolca dua etmeleri için Allah üç ayları insanlar mübarek kılmıştır. Bu üç aylarda insanların yapması gereken ve büyük bereketi olan ibadetlerin birisi de sadaka vermektir.

Nafile olarak yapılan ibadetlerden biri olan sadaka, müslümanlar için büyük önem taşır.

Maddi olarak da yapılabilen sadaka; insanlara ve hayvanlara yapılan iyilikler, tebessüm, güzel söz ve davranışlar da sadaka olarak değerlendirilir. Sadaka, insanın ruhuna iyi geldiği gibi yapılan yardımların kalıcı olmasını ve ibadetlerimizin sürekli olmasını sağlar. Ayrıca kalıcı yapılan sadaka vefat ettikten sonra amel defterinin kapanmamasını sağlar. Peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadisinde “İnsanoğlu ölünce üç şey dışında kendisinden ameli kesilir. Bunlar; Sadaka-i cariye yani faydası kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” Peygamber efendimizin hadisinde belirttiği üzere, sadaka sayesinde amel defterimize sevaplar yazılmaya devam edilir. Sadaka-i cariye; cami, mescid, hastane, köprü, çeşme ve su kuyusu gibi kalıcı ve devamlılığı olan yardımlardır. Sadaka yoksul ve ihtiyaç sahiplerine verilebileceği gibi Allah yolunda ilim tahsis edilen kimselere de verilebilir.

Sadakanın din ve insanlar üzerindeki önemini birçok ayet ve hadisler üzerinden de görmek mümkündür. Örneğin Allah bir ayetinde “ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Siz her ne harcarsanız da Allah onu bilir.” ( İmran Suresi, 92. ayet) buyurarak sadaka vermenin dindeki önemini belirtmiştir. Sadakanın insan sağlığına olan önemi de peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadisinde “ Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı def eder.” şeklinde buyurmuştur.

Karşımıza çıkan birçok ayet ve hadisten anlaşılacağı üzere sadaka vermek insanları bir çok kötülükten korur, sağlık sıhhat verir, Allah katındaki yerini arttırır ve bağışlanmasını sağlar.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam