Blog

Vekalet Kurban nedir? Yurt dışında vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?

Kurbanı bizzat kendisi kesemeyecek olanlar vekalet vermektedir. Vekalet Kurban nedir? Yurt dışında vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır? inceleyelim.

Vekalet Kurban nedir? Yurt dışında vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?

Vekalet” demek korumak, kifayet, sorumluluğunu yüklenmek, itimat, gözetmek, teslim, işi birisine vermek demektir. Istılahta ise, bir kimsenin bizzat kendisinin de yapabileceği muamelattan olan bir işi yapması için bir başkasını yetkili kılması karşılığında kullanılan bir tabirdir. Örnek verecek olursak bir kimsenin bizzat kendisinin satabileceği bir malı satması için bir başkasını yetkili kılması bir vekalettir. Kişiye başka bir şahıs tarafından bir işi yapması için yetki verilen kişiye vekil denir.

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir (Kâsânî, Bedâî’, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132).

Nitekim Hz. Ali (r.a.)’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menasik, 19)

Vekalet, yazılı veya sözlü olarak ya da internet, telefon, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil seçilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda öncelikli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Kurban ibadeti tüm Müslüman alemi için önemli bir görevdir. Kesebilecek durumda olan kurbanı bizzat kendisi keser, kurban kesmeye gücü yetmeyenler, kurban kesmeye imkanı olmayan veya zamanı olmayanlar ise herhangi bir şahsa veya kuruluşa vekalet vererek bu görevi yaptırabilirler. Kurban ibadetini yerine getirmek için kişinin illa kendi kesme zorunluluğu yoktur. Zira mali ibadetlerde vekalet caizdir. Yurt dışında da aynı şekilde bir Müslümana vekalet vererek kurban kestirebilirsiniz.

Sizler de kurbanlarınızın vekaletini Deniz Feneri'ne vererek kıtlıkla boğuşan yoksul insanlara ulaşabilirsiniz. Her sene binlerce insan açlıktan hayatını kaybetmektedir. Yapacağınız bağışlar ile bu insanların hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz.

https://www.denizfeneri.org.tr/bagis/adak-akika-sukur-kurbani_300/

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam