Blog

Yardımlaşma İle İlgili Ayetler

Dinimizde dayanışma ve yardımlaşmanın önemi büyük. Yardımlaşma ile ilgili ayetler tüm müminlere yol gösterecek ve yaşamımız boyunca bizim için Müslüman kardeşlerimize destek olma konusunda yapabileckelerimizi gösteriyor. İslâmiyet'in öncesinde de sonrasında da hiç bir din ve fikir sistemi yardımlaşma konusuna bu kadar önem vermememiş, yardım anlayışı ve uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır.

Yardımlaşma İle İlgili Ayetler

Dinimizde dayanışma ve yardımlaşmanın önemi büyük. Yardımlaşma ile ilgili ayetler tüm müminlere yol gösterecek ve yaşamımız boyunca bizim için Müslüman kardeşlerimize destek olma konusunda yapabileckelerimizi gösteriyor. İslâmiyet'in öncesinde de sonrasında da hiç bir din ve fikir sistemi yardımlaşma konusuna bu kadar önem vermememiş, yardım anlayışı ve uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır.

Bilmeniz Gereken Yardımlaşma İle İlgili Ayetler

Ey iman edenler! Allah’ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe’ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm’ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. (Maide – 2)

"Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır." (Hadîd Suresi 18)

Kâfirler de birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz aynı şekilde birbirinize arka çıkmaz ve destek olmazsanız, yeryüzünde ne götürüp ne getireceğini kestiremeyeceğiniz büyük bir fitne, kargaşa ve büyük bir bozgunculuk patlak verir. (Enfal – 73)

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostu ve yardımcısıdırlar. İyiliği emir ve tavsiye eder, kötülüklerin önünü almaya çalışırlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederler. İşte onlar, kendilerine Allah’ın merhametle muâmele edeceği seçkin kimselerdir. Şüphesiz ki Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. (Tevbe – 71)

"Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Bakara Suresi 271)

Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır" dediler. (Yûsuf Suresi 88)

Sizde bir hayra vesile olmak için projelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam