Blog

Zekatın hükmü nedir?

Zekatın hükmü nedir?

İslamiyet'in esaslarından bir tanesi olan zekatın hükmü oldukça fazladır. Farz olmasının yanı sıra toplum içerisinde yardımlaşmanın pekişmesini sağlayan zekat, bu nedenle zorunlu tutulmaktadır. Zekatın hükümleri dinen zengin olarak görülen kişilerin mallarının belirli bir oranda ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Yılda bir kez yapılan bu yardım sayesinde zenginler malın Allah'tan geldiğini, zenginliğin Allah tarafından verildiğini idrak etmesi, ihtiyaç sahiplerinin de daha iyi yaşam şartlarına sahip olması hedeflenmektedir.

Temel ihtiyaçlar dışındaki tüm mal varlıklarına zekat kapsamında değerlendirilmektedir. Bu noktada en önemli detaylardan bir tanesi mevcut mal varlıkların kişide bir yıldan daha fazla uzun süre kalması gerektiğidir. Artma özelliği bulunan ve bir yılı aşkın süredir kişinin elinde bulunan malların 40'ta 1'inin zekat olarak verilmesi, ibadetin yerine getirilmesini sağlar. Bununla birlikte kişilerin hangi mallardan ne kadar zekat vermesi gerektiği, nisap miktarının ne kadar olduğu, zekatın kimlere verilmesinin uygun olduğu, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almaktadır.

Zekatın hükümleri neler?

Çoğalma ve bereket gibi anlamlar taşıyan zekat, malın paylaşılarak daha bereketli hale gelmesini sağlar. Zengin sayılan Müslümanların mallarını yardımlaşma amacı ile paylaşması, öncelikli olarak toplumda yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırır. Hicret'in ikinci yılı itibari ile orucun hemen ardından farz kılınan zekat ibadeti, Kur'an-ı Kerim'de “Namaz kılın, zekat verin” şeklinde yer almıştır. Üstelik tüm bunlarla birlikte Hz. Peygamber tarafından da zekatın dindeki yerine yönelik önemli sözler söylenmiştir.

İslamiyet'in 5 esas üzerine kurulduğunu belirten Hz. Peygamber zekat hakkında “İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka tanrı olmadığını ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucu tutmaktır” diyerek zekatın hükümlerini açık bir şekilde belirtmektedir.

Çok yönlü bir ibadet olması nedeniyle dinde geniş bir yere sahip olan zekatta toplumsal sınıf farklılıklarının oluşması önlenmektedir. Kişiler ne kadar zenginse o kadar daha fazla zekat vermek durumundadır. Zekat verilmesi için uygun olan malların değerinin 40’ta 1’ini zekat olarak verecek Müslümanların, bu hesaplamalarda ve tespitlerde kendini kayırıcı bir davranış içerisinde olması uygun değildir.

Toplam