Yardım Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru-Kayıt 

Deniz Feneri’ne telefonla, mektupla, elektronik postayla ulaşan ya da bizzat gelerek Mavi Masa’ya başvuran ihtiyaç sahiplerinin yardım talebinin işleme konması için gerekli belgeler istenir. 

 

Yardım sürecinin başlaması için gerekli olan evrakının teslimi elden ya da posta kanalıyla yapılır. Evrakları tamamlanan her kişinin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi için kendisine mahsus bir dosya açılır ve aile numarası verilir. Böylelikle istenildiği takdirde kişi ve aileyle ilgili bilgilere ulaşılır, yardım süreci kolaylıkla buradan takip edilebilir. 

 

İhtiyaç Durumunun Tespiti 

Gerekli evraklar ile usulüne uygun olarak Deniz Feneri’ne müracaat eden kişilerin verdiği bilgilerin doğruluğu, ihtiyaç durumunun belirlenmesi için Sosyal İnceleme Süreci başlar. Sosyal İnceleme Görevlisi yardım talep edenin bulunduğu çevreden bilgi toplar, alınan bilgiler ışığında eve gider. Ev içerisinde aile fertlerini, evin durumunu, nelere ihtiyaç olduğunu tespit eder. 

 

Bu tespitlerde ihtiyaç sahiplerine, yardım verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarının ne olacağı, zamanı ve süresi gibi konularda kesinlikle bilgi verilmez. 

 

Tespitlerin Değerlendirilmesi 

Bizzat yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan tespit formları Yardım Değerlendirme Komisyonu’na sunulur. Komisyon, dosyaları tek tek inceleyerek, verilen bilgiler ışığında yardıma ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç varsa miktarı ve süresinin ne olduğunu belirler. 

 

Tespitlerin değerlendirilmesi kesinlikle objektif kıstaslar ışığında yapılır. Hangi bölgeden veya ırktan olduğu, hangi dine ve mezhebe mensup olduğu, hangi siyasi görüş ve düşüncede olduğu gibi hususlar, tespit ve değerlendirmede dikkate alınmaz. 

 

Yardım Kararı 

Yardım Değerlendirme Komisyonu’nca yardım verilmesi uygun görülenlerin dosyaları Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu, Derneğin imkanlarını dikkate alarak yardım kararı alır. 

 

Kararın Uygulanması 

Yardım verilmesi uygun görülenlerin;

- Nakit yardımları, banka yoluyla; 

- Gıda yardımları, dernek tarafından eve teslim ile, 

- Giyim yardımları, giyim mağazalarından ya da eve teslim şeklinde, 

- Diğer ayni yardımları da eve teslim şeklinde yapılmaktadır.

 

Yeniden Değerlendirme 

Belirlikli aralıklarda veya yeni gelen bilgiler doğrultusunda ailelerin durumlarındaki değişimleri izleyebilmek için ailenin durumu takip edilmekte ve yardımların devam etmesi, değiştirilmesi veya durdurulmasına karar verilmektedir.

Proje ve Temsilcilikler

Projelerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen kardeş sitelerimizi inceleyiniz.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam