Hesap Numaraları
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

20-06-2018

Deniz Feneri Derneği olarak biz de savaşın mağdur ettiği binlere, milyonlara sessiz kalmadık.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ

BM tarafından 2001 yılında alınan bir kararla, mültecilerin yeryüzünde yaşadıkları sıkıntıları ve yaşam koşullarının zorluğunu anlatmak ve mülteci haklarına duyarlılık oluşturmak amacıyla 20 Haziran "Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan edilmiştir.

BM bünyesinde 14 Aralık 1950 tarihinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kaçan yüzbinlerce mağdur sivilin haklarını gözetmek amacıyla kurulan Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (MYK/UNHCR) uluslararası arenada mülteciler hakkında en kapsamlı çalışmaları ve raporları yapan kurum olarak bilinmektedir. 1960 yılından beri Türkiye ile kurulan yakın ilişkiler, 1 Eylül 2016 yılından itibaren resmiyet kazanmış ve ülkemiz EV SAHİBİ ÜLKE statüsüne kavuşmuştur.

 

MÜLTECİ KİMDİR?

Mülteci; "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" olarak tanımlanıyor. Yani mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor.

Bu korumadan faydalanamayanlar ise “sığınmacı" olarak kabul edilir. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor.

Göçmen” ise, ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle gönüllü olarak ayrılan kişilere denir. Göçmenlerle mülteciler arasındaki fark “rıza”dır. Göçmenler kendi istekleriyle ülkelerini terk ederler, mülteciler ise kendi rızalarının dışında zorlanarak yada zorda kalarak memleketlerini terk ederler.

Bugün, BM MYK verilerine göre, evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 67 milyondur. Bunun 23 milyonu mültecidir. 41 milyon kişi ise kendi ülkeleri içinde zorla yerlerinden edilmiştir. Yaklaşık 3 milyon insan ise sığınmacı statüsündedir.

 

DENİZ FENERİ VE MÜLTECİLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana “öncelikli toplumsal gruplar” içinde yer alan ve en temel insani hak ve ihtiyaçlardan mahrum olan kesimlere yardımı şiar edinmiştir. Bu amaçla sosyal güvencesi olmayan, düzenli gelire sahip olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç, evi ev eşyası giyeceği gıdası ilacı olmayan kişi ve ailelere yönelik yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetleri yürütürken din, dil, ırk, mezhep, aidiyet, uyruk, cinsiyet gibi sınıflandırmaları gözetmeden ve mültecileri de bu kapsama dahil ederek yardımlar yapıyoruz.  

23 yıldayurt içinde ve dışında yaklaşık 5 milyon insana ulaşan yardımlarımız, 1.200.000’i bulan bağışçılarımız sayesinde oldu. Bu kapsamda Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan, Tayland Patani, Sudan, Nijerya, Somali, Çad, Sierra Leone, Fildişi Sahili gibi onlarca ülkeden onbinlerce mülteciye yardım ettik, etmeye de devam ediyoruz.

 

SURİYE SAVAŞI VE BÖLGEDEKİ KAMPLARIMIZ

Kuşkusuz mülteci denilince; yanı başımızda 8 yıldır süren ve ülkemizi de büyük oranda etkilemiş olan Suriye İç Savaşı ve bunun sonucunda mağdur olan milyonlar akla gelmektedir. Savaş öncesinde 23 milyon olan Suriye’nin nüfusu yarı yarıya azalmıştır. 1 milyon insanın öldüğü savaşta 3 milyon kişi yaralandı ve 1 milyona yakın kişi ise sakat kaldı. Yaklaşık 6 milyon kişimülteci, sığınmacı ve göçmen” olarak ülkelerini terk etti. Bilindiği gibi bu mültecilerin 3,5 milyonu ülkemizde yaşamaktadır.

Deniz Feneri Derneği olarak biz de savaşın mağdur ettiği binlere, milyonlara sessiz kalmadık. Savaş başladığından beri yardıma muhtaç olan herkese gıda, giyecek, eşya, barınmak, ilaç gibi ayni ve nakdi yardımlarda bulunduk.

Ayrıca Suriye Azez ilinde HARAMEYN ve EHL-İ ŞAM adlı iki kamp devraldık ve 2 yıldır bu kampların ihtiyaçlarını büyük ölçüde dernek olarak karşılamaktayız. Kamplarımızda 10 bine yakın insan barınmaktadır. Bu kardeşlerimizin tüm gıda, temizlik, giyecek, barınma, ısınma gibi en temel ihtiyaçları ayrıca kamp görevlilerinin maaşları da derneğimizce karşılanmaktadır. Kamplarımızın tüm bu kalemlerdeki yıllık gideri yaklaşık olarak 1 milyon $’dır. 

Paylaş
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.