Haberler

Deniz Feneri Derneği'nden Çağrı: Yargısız İnfaza son Verilsin!

08-05-2009

2007 Nisan ayından bugüne kadar bir yıl arayla iki defa denetlenmiş, Almanya Deniz Feneri e.V ve Kanal 7 Televizyonu ile ilişkilerinde herhangi ...

2007 Nisan ayından bugüne kadar bir yıl arayla iki defa denetlenmiş, Almanya Deniz Feneri e.V ve Kanal 7 Televizyonu ile ilişkilerinde herhangi bir usulsüzlük ya da hukuka uygun olmayan durum tespit edilmemiştir.

2007 yılı Nisan ayında Almanya Deniz Feneri e.V. ile ilgili olarak başlayan hukuki süreçte Türkiye Deniz Feneri 'nin ayrı bir dernek olduğunu, söz konusu kuruluşun derneğimizle hukuki bir bağının bulunmadığını kamuoyu ile defalarca paylaştık. Almanya'da bulunan ve derneğimizle isim benzerliği olan Deniz Feneri e.V. isimli derneğin mahkeme süreci 1 Eylül 2008 ( 1 Ramazan ) tarihinde başladı. 17 Eylül 2008 tarihinde hüküm verildi. Almanya Deniz Feneri e.V. davasında, yargılanan dernek yöneticileri, savcı ya da hâkim tarafından Türkiye Deniz Feneri 'ne yönelik her hangi bir suç isnadında bulunulmamıştır. Almanya Deniz Feneri e. V. davası sırasında Derneğimizin adı tek konuda geçmiştir. O da, söz konusu kuruluştan derneğimize toplam 7 milyon 40 bin EURO bağış yapılmış olmasıdır. Söz konusu kuruluştan derneğimize yapılan bağışların tamamı bankacılık sistemi üzerinden ve hukuki kurallara uygun olarak yapılmış olup, yasal süreleri içerisinde resmi mercilere gerekli bildirimler yapılmıştır. Türkiye Deniz Feneri Derneği, her hangi bir kuruluşun şubesi ya da temsilcisi değildir, ayrı bir tüzel kişiliktir. Aynı şekilde Türkiye Deniz Feneri 'nin yurtdışında bir şubesi ya da temsilciliği bulunmamaktadır. Derneğimiz, belirli sürelerle İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından denetlenmektedir. 2007 Nisan ayından bugüne kadar bir yıl arayla iki defa denetlenmiş, Almanya Deniz Feneri e.V ve Kanal 7 Televizyonu ile ilişkilerinde herhangi bir usulsüzlük ya da hukuka uygun olmayan durum tespit edilmemiştir. Kanal 7 Televizyonu, Deniz Feneri Programını 1997 yılından itibaren bir sosyal sorumluluk projesi olarak yayınlamıştır. Ülkemizde bir siyasi parti bütün muhalefetini Deniz Feneri davası üzerine bina etmiş, 29 Mart 2009 seçimleri öncesi bütün toplantılarında bu konuyu malzeme yapmaktan kaçınmamıştır. Deniz Feneri Derneği 2004 yılından bu yana Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde bir sivil bir kuruluşu olup herhangi bir siyasi parti ile özel bir yakınlık içinde bulunmamaktadır. Yardımlarımızı ülkemizin her karış toprağında bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde organize ettik. Aradığımız temel kriter, yardım yapılacak vatandaşımızın gerçek ihtiyaç sahibi olmasıdır. Bir siyasi partinin rakibi olmadığımız gibi, kendimizi bir medya grubunun rakibi ya da karşıtı olarak da görmüyoruz. 10 yıllık hizmet geçmişimizde bütün medya araçlarında projelerimizin haberleri, dernek yetkililerimizle röportajlar yer aldı. Biz bir medya gücü değiliz. Bizim hiç televizyonumuz olmadı. Bizim gücümüzün önemli kaynaklarından birisi işlerimizi samimiyetle, hesap verilebilir bir kalite ve şeffaflık anlayışı ile yapmamızdır. Diğer önemli bir güç kaynağımız ise faaliyetlerimizi ulusal bir televizyonun ekranından 10 yıl boyunca kamuoyunun dikkatine sunmuş olmamızdır. Faaliyetlerimizi ekranından 10 yıl boyunca ve bir kuruş para almadan yayınlayan bir televizyon kanalının varlığı, hızlı büyümemizde önemli bir faktördür. Başka televizyon kanallarına da tekliflerimiz oldu, bir kısmı talebimizi peşinen reddetti, bir kısmı ise bizden yapılacak düzenli programlar için program başına ücret istedi. Bu yüzden, derneğimizin doğmasına vesile olan ve bir karşılık beklemeksizin 10 yıl boyunca destek veren Kanal 7 yönetimine müteşekkiriz. Derneğimiz hakkında açılmış bir dava yoktur. Almanya'daki hukuki süreçte Derneğimizle ilgili bir suçlama da söz konusu olmamıştır. Bazı medya organları Almanya Deniz Feneri e.V. haberlerini verirken derneğimizi ayırmadan suçlama, karalama ve aşağılayıcı ifadelerle iftiralarını sürdürmekte, Türkiye Deniz Feneri Derneği'nin logo, fotoğraf ya da filmlerini kullanmaktadırlar. Onlarla ilgili hukuki süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Haksız suçlama içeren yeni yayınlar yapılması halinde yargı yoluyla takiplerimize devam edeceğiz. Derneğimizle ilgili yapılan olumsuz yayınların fakir fukaraya götürülecek yardımların giderek azalmasına sebep olduğunu hatırlatırız. Biz yargının vereceği hükme saygılıyız. Herkesi de yargıyı etkilemeye çalışmaktan, gölge olmaktan uzak durmaya ve saygıya davet ediyoruz. Adalet bir gün herkese lazımdır. Eylül 2008 tarihinden bu yana radyo, televizyon, gazete ve internet vasıtasıyla onbinlerce haber ve yorum yayınlandı. Hangi kuruluş bu kadar yoğun bir saldırıya maruz kalsa ciddi zarar görür, kan kaybeder. Biz de zarar gördük. Bizimle ilgili olarak sekiz aydan beri yürütülen yargısız infazın artık bitmesini bekliyoruz. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımız tamdır. Yardım faaliyetlerimize bir gün bile ara vermedik, durmadık, nefesimiz yettiğince, iyilik koşumuza, yeryüzündeki son muhtaç kişiye ulaşıncaya kadar yapacağımız yolculuğumuza kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Saygılarımızla. Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu 7 Mayıs 2009

Toplam