Haberler

Deniz Feneri Derneği´nden Kamuoyuna Duyuru

17-07-2009

Deniz Baykal ve CHP açtığımız bir milyon liralık tazminat davasında duruşma gününün yaklaşması ve davanın da belli bir aşamaya gelmesi...

Deniz Baykal ve CHP açtığımız bir milyon liralık tazminat davasında duruşma gününün yaklaşması ve davanın da belli bir aşamaya gelmesi nedeniyle, Sayın Baykal ve partisi telaşa kapılmışlardır.

Deniz Baykal ve CHP yönetiminin uzun süredir Deniz Feneri Derneği aleyhine yapmış oldukları haksız saldırılar nedeniyle derneğimizce bir milyon liralık tazminat davası açılmıştır. Bu davada duruşma gününün yaklaşması ve davanın da belli bir aşamaya gelmesi nedeniyle, Sayın Baykal ve partisi telaşa kapılmışlardır. Dava açılırken hazineye ödenen yargı harcından dolayı Deniz Feneri Derneği´ne zarar verdikleri iddiasıyla dernek yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu basına yansımıştır. Bu güne kadar yapmış oldukları haksız ithamlarla, kamuya yararlı Dernek olan ve topluma çok büyük faydalar sağlayan Deniz Feneri Derneği´ne en büyük zararı CHP ve Sayın Baykal vermişlerdir. Bugün ise CHP ve Baykal, " Deniz Feneri Derneği´ni korumak" gerekçesi ile, kendileri hakkında dava açan dernek yöneticilerini, "hazineye yargı harcı ödeyerek derneği zarara uğrattığı" şeklinde akıllara ziyan bir iddiayla suçlamaktadırlar. CHP ve Sayın Baykal bu suç duyurusu ile kendileriyle çelişkiye düşmüşlerdir. Kamuoyu Sayın Baykal´a soracaktır; "Madem Deniz Feneri Derneği´ni bu kadar düşünüyordunuz, neden haksız ithamlarla derneğin manevi şahsiyetine zarar verdiniz?" Sayın Baykal´ın ve partililerinin yapmış olduğu haksız ithamlar ve bu fiillerinden dolayı Deniz Feneri Derneği´nin manevi şahsında uğranılan zarar nedeniyle dava açılması, Derneğin yöneticilerinin sorumluluğunun gereğidir. Aksi halde dernek yöneticileri sorumluluklarını yerine getirmemiş ve görevlerini ihmal etmiş olacaklardır. Açılan dava, haksız yere itham edilen Deniz Feneri Derneği için bir hak arama mücadelesidir. Bir hukukçu olan Sayın Baykal da çok iyi bilir ki, manevi tazminat davalarının hukuki niteliği gereği, davanın kaybedilmesi halinde bile harcın tamamı iade edileceğinden davacı derneğimiz yönünden her hangi bir maddi kayıp söz konusu olmayacaktır. İstenilen tazminat dernek adına istenmiştir. Sayın Baykal ve partisi bu konuda hiç endişelenmesinler, mahkeme sonucu hükmolunacak tazminat en titiz bir şekilde dernek amaçları doğrultusunda harcanacaktır. Sayın Baykal´a gönderdiğimiz ve kamuoyuyla da paylaştığımız mektupta da ifade ettiğimiz gibi, Deniz Feneri Derneği bir Sivil Toplum Kuruluşudur; siyasi bir kuruluş değildir. Sayın Baykal ve CHP siyasi mücadelesini siyasi rakipleri ile yürütmelidir. Sayın Baykal ve partisi yapmış oldukları suç duyurusu ile görülmekte olan tazminat davasını etkilemeye çalışmaktadırlar. Sonuç itibariyle, açılan tazminat davasının haklılığına yargı karar verecektir. Yargılama devam ederken istenilen tazminatın haksız olduğu iddiasını kamuoyuna empoze etmek için siyasi gücünü ve basın üzerindeki etkisini kullanmak bu suretle dolaylı olarak yargıyı etkilemeye çalışmak Sayın Baykal ve CHP yönetimine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. Yönetim Kurulu 16 Temmuz 2009

Toplam