Haberler

Dernekler Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

02-04-2005

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dernekler Yönetmeliği, 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile dernek ve vakıfların tabi olacakları usul ve esaslar düzenlenerek, yapılacak faaliyetlerde gözetilecek ilkeler belirlendi. Yönetmelikle ayrıca; derneklerin ve şubelerinin kuruluş şartları, yurtdışından yardım alma biçimleri, uluslar arası faaliyetlerin içeriği, kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanma gibi ilke ve esaslar belirlendi

Toplam