Gıda, Giysi, Yakacak Bağışları Vergiden Düşüyor | Deniz Feneri Derneği
HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv Gıda, Giysi, Yakacak Bağışları Vergiden Düşüyor
02-02-2005
Gıda, Giysi, Yakacak Bağışları Vergiden Düşüyor

Gıda, Giysi, Yakacak Bağışları Vergiden Düşüyor

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek Ve Vakıflara Yapılacak Bağışların Kapsamında Değişiklik Yapıldı. Artık gıda, giyecek, yakacak ve temizlik malzemeleri yardımları vergiden düşülebiliyor. Bilindiği üzere 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu´nun 40 ve 89. maddelerinde ve Katma Değer Vergisi Kanunu´nun 17. maddesinde yapılan değişikliklerle, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanacak gıda maddelerinin maliyet bedellerinin, gelir vergisi matrahının tespiti sırasında hâsılattan indirimine veya yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılmasına izin verilmiş ve bu gıda maddelerinin teslimleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 31.12.2004 Tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan 5281 sayılı Kanun´la da; (43. madde 8/a bendi) Gelir Vergisi Kanunu´nun Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesine 5035 sayılı Kanun´la eklenen 10. bendindeki; "Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığı´nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli" ibaresinin "Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığı´nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, anılan kurumlara bağışlanacak temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de kapsama alınmış ve bunların maliyet bedellerinin de gelir vergisi matrahının hesaplanması sırasında hasılattan indirilmesi veya yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılmasına izin verilmiştir. Yapılan düzenleme ile mükelleflerin Gıda Bankacılığı kapsamında yapmış oldukları ve maliyet bedellerini vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alabildikleri bağışların kapsamı genişletilirken, çeşitli imkansızlıklar sebebiyle yeterli ölçüde beslenemeyen insanların gıda ihtiyaçları yanında, temizlik, giyim ve yakacak gibi ihtiyaçları da bu uygulama ile giderilmiş olacaktır.
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.