Pakistan ve İnsani Yardım Stratejileri

20-08-2010

Pakistan tam bir felaket selinden sağ çıkmaya çalışıyor bugünlerde. Siyasi çalkantılar, ilan edilmemiş savaşla baş etmeye çalışırken...

Pakistan tam bir felaket selinden sağ çıkmaya çalışıyor bugünlerde. Siyasi çalkantılar, ilan edilmemiş savaşla baş etmeye çalışırken bir anda gelen seller ülkenin büyük kısmında hayatı felç etti.

Pakistan tam bir felaket selinden sağ çıkmaya çalışıyor bugünlerde. Siyasi çalkantılar, ilan edilmemiş savaşla baş etmeye çalışırken bir anda gelen seller ülkenin büyük kısmında hayatı felç etti. Dile kolay selden zarar gören 30 milyon insandan bahsediyoruz. Yağmurlar etkisini kaybederken salgın hastalıklar ve açlıkla pençeleşmek zorunda kalan 30 milyon insan... Amerika'nın arkabahçesi durumundaki Haiti depremine gösterilen ilgi ile Pakistan'a karşı sergilenen tutum; hiçbir ülkenin tek başına altından kalkamayacağı devasa çaptaki felaketle baş başa kalması bu açıdan karşılaştırılabilir. ABD kendi hinterlandı sayılabilecek bir bölgede Haiti'de meydana gelen deprem karşısında tüm dünyayı ayağa kaldırmayı başarmıştı. Zira Haiti'de ortaya çıkacak istenmeyen bir görüntü doğrudan Amerikan imajını zedeleme ihtimali vardı. Ne de olsa kıtalararası bombalar yağdıran bir ülkenin yanı başında ortaya çıkacak felaket görüntüsünün izahı olmayacaktı. Avrupalı liderler Haiti depremi üzerinde adeta PR yarışına girmişlerdi. Zaten batılı devletlerin yardım siyasetlerini belirleyen en önemli faktörün o bölgeyle kurdukları stratejik ve ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğu çok yazılıp çizildi. Yardımı bir tür yatırıma ve bağımlılık ilişkisine indirgeyen bir sömürü çarkından bahseden epeyce eleştirel literatür mevcut Bunları tekrarlamak yerine, Pakistan örneğinde sergilenen ikiyüzlülüğe dikkat çekmek istedim. "Terörün beşiği" söylemini Pakistan için sık sık kullanmaktan çekinmeyen başta Amerika ve batılı ülkeler, bu ülke için harekete geçmesi beklenen kamuoyunun vicdanına ipotek koydular peşinen. Bir tür duygudaşlığın, vicdani duyarlılığın harekete geçireceği kitlelerin siyasetçiler üzerinde yapacağı baskıyı önleme, hiç olmasa hafifletme stratejisini başarıyla uyguladılar. Bu operasyonun da en önemli ayağını medya oluşturduğu için, medyanın gösterdiği kadarıyla gerçekle temas kurabilen tüm dünyanın suskunlaşması sağlanmış oldu. Dünya 'sembolik ilgi'yle yetiniyor Yardım yapmak için bırakın harekete geçmeyi, dünyanın vicdanını harekete geçirecek yayınlar bile esirgeniyor. Aslında medya ilgisi ile insani yardım stratejisi birbirinden bağımsız değil. Batılı zengin devletlerin insani yardım stratejisini büyük ölçüde yine stratejik hesapları belirliyor. Akif Emre 19 Ağustos 2010 Yazının tamamını Yeni Şafak'tan okumak için tıklayınız

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam