HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv Uluslararası Yoksulluk Sempozyumundan Notlar...
03-02-2008

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumundan Notlar...

"Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu" kapsamında 1-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen oturumlarda sunulan bazı tebliğlerden kısa yer ...
"Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu" kapsamında 1-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen oturumlarda sunulan bazı tebliğlerden kısa notlar yer almaktadır

1 Şubat'taki açılış oturumunun ardından 2-3 Şubat tarihlerinde Topkapı Barcelo Eresin Hotel´de, aynı anda üç farklı salonda paralel oturumlarla devam eden toplam 23 oturumun gerçekleştirildiği sempozyumdan bazı oturumlara dair notlar yer almaktadır. *** "Ekonomik Politikalar ve Yoksulluk 1" başlıklı oturuma İstanbul Üniversitesi´nden Prof.Dr. Sedat Murat başkanlık etti İlk tebliğle ilgili sunumda Peru ve Amerika arasındaki Serbes Ticaret Antlaşması´nın refah düzeyine etkilerini değerlendiren Kalkınma Analiz Grubu´ndan Javier Escobal ve Carmen Ponce, bu antlaşmanın çocuk bakımı üzerindeki getirilerini tartıştı. Balıkesir Üniversitesi´nden Doç.Dr. Ali Kemal Gürbüz ise "Yoksulluk Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi" başlıklı tebliğinin sunumunda "Gelir dağılımının bir şekilde daha adil hale getirilmesi, ekonominin büyüme potansiyelinin artmasını ve dolayısıyla yoksulların da zaman içerisinde durumlarının daha hızlı değişmesini sağlayabilir." diyerek yoksulluk ve gelir dağılımı ilişkisini ortaya koydu. "Ekonomi Politikaları Nasıl Yoksul Yanlısı Yapılır, Azerbaycan Örneği" başlıklı tebliğlerinde makroekonomik büyümenin Azerbaycan´daki yoksulluğun azalması üzerindeki etkilerini analiz ederek değerlendiren Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü `nden Elvin N. Afandi ise Azebaycan´daki ekonomik gelişme ile yoksulluğun azalması arasındaki ilişkinin düşük olduğunu belirtti "Brezilya´da Yoksulluğun Azaltılması için Mali İstikrarın Sınırları" başlıklı tebliği sunan Brezilya Pernambuca Federal Üniversitesi´nden Saulo Santos De Souza, mali politikaların karakteristiğinin yoksulluğun azaltılmasındaki etkisini istatistiki bilgiler ışığında açıkladı. *** "Etik Değerler Bağlamında Yoksulluk" konulu oturuma Galatasaray Üniversitesi´nden Prof. Dr. Kenan GÜRSOY başkanlık etti. "İnsan Kaynaklı Yoksulluk" konulu ilk tebliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Vefa TAŞDELEN sundu. Taşdelen tebliğinde "Yoksulluğun derecesini ve sonuçlarını değil, nedenlerini temel alan bir tanımlama üzerinde durarak, "insan kaynaklı yoksulluk" ve "doğa kaynaklı yoksulluk" olmak üzere iki yoksulluk türünden söz etti ve ekledi: "İnsan kaynaklı yoksulluk"ta, "tanık", varlığı gizlediği ve açığa çıkarmadığı, dahası ölenle kendisi de ölmediği için birincil dereceden sorumludur." İkinci tebliğin sahibi Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nazmiye Sönmez ise "Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Kavram Çifti Üzerinden İktisat Biliminin Eleştirisi" tebliğinin sunumunda iktisat biliminin ön kabulleri, yerleşiklik kazanmış dogmaları ve düşünce pratikleri üzerine yeniden düşünerek insan merkezli bir iktisat biliminin reel hayatta yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma için daha hakiki çözümler üretebileceğini ifade etti. Uludağ Üniversitesi´nden Doç Dr. Vecdi Bilgin ise "Liberal Ahlaki Değerlerin Toplumun Yoksulluğa Yaklaşımına Etkisi" konulu tebliğinde bireyci ahlâk anlayışı, insanın doğası, Türk toplum yapısı, bu yapının merkezinde yer alan değerler çerçevesinde 1980 sonrasında yaşananların toplumun yoksulluğa yaklaşımına etkisini ele aldı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi´nden Yard. Doç. Dr. Ahmet Kemal Bayram ve Osman Konuk´un "İnsansızlaştırılmış Yoksulluk: Yoksulluk, Bilim ve Etik" başlıklı tebliğinin sunumunda yoksulluk sorununun, sosyal güvenlik politikaları, sosyo-ekonomik modeller, sivil toplumcu ya da kamucu yaklaşımlarla tanımlanmasının gerekli; ama yetersiz olduğu, nihai çözümün modern toplumlardaki genel insanlık durumuyla ilişkilendirilmeden kotarılamayacağı, bunun da temelde bir ahlak sorunu olarak da belirlenmesi gerekliliği üzerinde durdu. *** "Kırsal ve Kentsel Yoksulluk 1" başlıklı oturuma Marmara Üniversitesi´nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun başkanlık etti. Fırat Üniversitesi´nden Doç.Dr. Ömer AYTAÇ, "Kent, Yoksulluk ve Sosyal Şiddet" başlıklı tebliğinde istatiski bilgiler ışığında kentleşmenin sağlıklı artmamasının doğurduğu sosyal şiddet üzerine bilgi verdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi´nden Doç.Dr.Kemal Çelik ve Yard.Doç.Dr. Ahmet Uzatıcı´nın "Üretim Artışları, Anadolu´nun Kırsal Yoksulluğu" başlıklı tebliğlerinin sunumunda son yıllarda uygulanan neoliberal politikalarla kesintisiz bir sürece giren IMF-Dünya Bankası odaklı tarım politikalarının ülkemizi halkını doyuramayan bir noktaya sürüklemiş olduğunun altı çizildi. Dumlupınar Üniversitesi´nden Araştırma Görevlisi Esra Işık, "Türkiye´de Dini Ve Kültürel Değerler Bağlamında Kentsel Yoksulluk" başlıklı tebliğinin sunumunda dini ve kültürek derlerin yoksulluk kültürünün oluşmasını engellediğini örnekler vererek açıkladı ve "Dini ve kültürel değerlerimizdeki toplumsal dayanışmacılık, toplumsal çözülmeyi engelleyici bir rol üstlenmektedir." diye ifade etti. "Van İlinde Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele" yi anlatan Yüzüncü Yıl Üniversitesi´nden Dr.Cem TOPSAKAL, Van´da yoksullukla ilgili istatistiki bilgiler verdi, bu bağlamda yoksullukla mücadelede Valilik, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları´nın çalışmalarını ortaya koydu.
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.