Haberler

Vekalet Yoluyla Kurban ve Yaş

28-12-2005

27 Aralık 2005 Vecdi Akyüz SELAMUN ALEYKUM. Bu sene kurban kesme niyetindeyim. Ancak kurban parasını kurban parası olarak Deniz Feneri Derneği'ne, İHH (İnsani Yardım Vakfı'na)'ya vb. derneklere versem kurbanım geçerli olur mu? Soruma email yoluyla cevap verirseniz sevinirim. Saygılarımla. (Talip DEMİR) Kurbanın sahih olma şartlarından birisi, kurban sahibinin kesme izni vermesidir. Kesen başkası olunca, kurban sahibinin açık veya delâlet/dolaylı yollu izninin bulunması gerekir. Kurban parasını adlarını andığınız gibi güvenli kuruluşlara vererek vekalet yoluyla kurban kestirmek geçerlidir. Kurbanın, sağlayacağı kolaylıklar açısından, elbette yükümlünün öncelikle yerleşim bölgesinde kesilmesi daha uygundur. Böylece kurbanlık bulmak ve satın almak, kesimini gözetiminde, uygun yerde ve biçimde yapmak, et dağıtımını veya saklamasını gerçekleştirmek gibi kurban sürecinin uygun akışı sağlanır. Ülkemizde bütün bilgisizce ve kötü niyetli yönlendirmelere rağmen, kurban kesiminde azalma olmuyor. Bu ibadet bilinciyle ve dinin bir emri olarak kesilen kurbanlar sayesinde, ülkemizdeki et yüzü görmeyen veya çok az gören insanlar için önemli bir imkân getiriyor. Ancak, dünyanın çeşitli bölgelerinde de, açlık sıkıntısı çekenler var. Ayrıca deprem felaketine uğramışların barınma ve beslenme sıkıntısı bulunuyor. İşte vekalet yoluyla kurban, bizim erişemeyeceğimiz gerek ülkemizdeki, gerekse başka yerlerdeki bu insanlara mükemmel örgütleriyle başarılı bir şekilde erişebiliyorlar. Aslında, zenginler için tek kurban kesmek vaciptir. Kurban, imkânı daha iyi olanlar için, birden fazla sayıda da kesilebilir. Bir kurban Türkiye'de, diğerleri de uygun göreceği ülkelerde bu kuruluşlar aracılığıyla kesilebilir. Kurbanlık Hayvanların Yaşları * Büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurmadan eğer yeterli erişkinliğe gelebilmişse (koyunda olduğu gibi) kurban olabilir mi? Klasik görüşü biliyoruz. Ancak bu konuda da yeni bir içtihat yapılamaz mı? (Hasan TANRISEVER/öğretmen-idareci) Bayram kurbanı olarak kesilecek hayvanların, belli cinste ve yaşta olması gerekir: a) Cinsleri: Kurbanlık hayvanlar deve, sığır, koyun ve keçidir. Bunlar dışındaki evcil hayvanlar kurban olmazlar. Evcil ile yabani arasında meydana gelen melez hayvanlarda hayvanın anası esas alınır, anasının evcil olup olmamasına göre kurban olur veya olmaz. Her çeşit yabani hayvan, kurban olarak kesilmez. b) Yaşları: Kurban edilecek devenin beş, sığırın iki, koyun ve keçinin bir yaşını bitirip, bir üst yaşa girmiş olması gerekir. Altı aylık kuzu da, cüsse itibarıyla büyük ve gösterişliyse kurban edilebilir. Dişi düşmemiş, yaşına basmamış bir keçinin (çepiş) kurban olması caiz değildir. Büyükbaş hayvanlar için aranan yaş konusunda yeni bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Kuzuyla ilgili değerlendirme, hadiste geçen "cezea" kelimesinin, altı aylık besili ve gösterişli kuzu anlamına gelmesi dolayısıyladır. Diğer hayvanlardaki yaşlar ise, herhangi bir değişikliğe elverişli değildir.

Toplam