Yoksulluğu Bir Kez Daha Masaya Yatırıyoruz | Deniz Feneri Derneği
HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv Yoksulluğu Bir Kez Daha Masaya Yatırıyoruz
26-06-2005
Yoksulluğu Bir Kez Daha Masaya Yatırıyoruz

Yoksulluğu Bir Kez Daha Masaya Yatırıyoruz

Yoksulluk Kültürü Sempozyumu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ortaklaşa Düzenleniyor...
Deniz Feneri Derneği Yoksulluk Araştırmaları Merkezi (DEYAM), Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın ortaklaşa düzenledikleri "Yoksulluk Kültürü Sempozyumu" başladı. 2003 yılında düzenlenen Yoksulluk Sempozyumu ile toplumun tüm kesimlerinin dikkatini bu kanayan yaraya çeken Deniz Feneri bir kez daha yoksulluk sorununu masaya yatırıyor. Şu saatlerde devam eden "Yoksulluk Kültürü Sempozyumu" gün boyunca Beyazıt Devlet Kütüphanesi´nde 10.00 - 19.30 saatleri arası takip edilebilecek. Açılış konuşmasını Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Engin Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen´in yaptığı sempozyumda, konusunda uzman akademisyenler sundukları bildirilerle yoksulluk kültürünü; iktisadi, sosyolojik, psikolojik, siyasi ve edebi boyutlarıyla tartışıyorlar. 14 akademisyenin tebliğ sunacağı sempozyumda, oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Metin Yurdagür ve Prof .Dr. Mahmut Kaya yapacak. Uzmanlar, Sosyolojik Açıdan Yoksulluk Kültürü, İktisadi Açıdan Yoksulluk Kültürü, Dini ve Ahlaki Açıdan Yoksulluk Kültürü ve Edebi ve Ruhi Boyutlarıyla Yoksulluk Kültürü ana başlıkları altında yapacakları dört oturumla Yoksulluk Kültürü olgusunu irdeleyecek. "Kentsel Yoksulluk" yoksulların yaşadıkları kent alanlarında gelir düzeylerinin yetersizliği, temel hizmetlerden yararlanma olanaksızlığının yanı sıra, kent alanlarından dışlanma, olumsuz yaşam ortamları, yargı, bilgi, eğitim, karar alma yetkisi ve yurttaşlık gibi haklardan yoksunluk, şiddete maruz kalma ve güvenlik eksikliği gibi sorunlardan başka, statü açısından sıkıntı çekmeleri" anlamını taşımaktadır. Yoksulluk kültürü, ekonomik temele dayandığı kadar sosyo-psikolojik bir niteliği de sahiptir. Yoksulluk hallerinin kalıcılığı sonrasında oluşan yoksulluk kültürü, çözümü gittikçe zorlaşan, karmaşık ve çok boyutlu bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin iktisadi durumunda iyileşmeler olsa bile yoksulluk, kültür olarak yerleştiğinden bireyin sosyal yaşamında iktisadi iyileşmeye paralel olarak değişmeler olmamaktadır. Yoksulluk Kültürü probleminin iktisadi, sosyolojik, psikolojik, siyasi, edebi boyutlarıyla araştırılması ve buna ilişkin doğru bilginin üretilmesi bu alanda kısa ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesini mümkün kılacaktır. Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün tartışılacağı, yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenler konusunda alanında uzman akademisyenlerin bildirilerini sunacağı ve çözüm yolları önerecekleri sempozyum, değerlendirme oturumunun ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç´un yapacağı kapanış konuşması ile sona erecek. Sempozyum Programı Şöyle; YOKSULLUK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 25 HAZİRAN 2005, İSTANBUL Açılış Konuşmaları ( 10:00 - 10:30 ) Engin Yılmaz, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa İSEN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Birinci Oturum ( 10:30 - 12:00 ) SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK KÜLTÜRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut TUNA, İstanbul Üniversitesi Yoksulluk Kültürü ve Sosyolojik Boyutları Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Doç. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Marmara Üniversitesi Yoksulluğun Yarattığı Kültürel Yozlaşma: Görgüsüz Dünyevilik Yrd. Doç Dr. Durmuş HOCAOĞLU, Marmara Üniversitesi Yoksulluk Kültürü ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kurumları Doç. Dr. Ali Rıza ABAY, Sakarya Üniversitesi YEMEK ( 12:00 - 13:00 ) İkinci Oturum ( 13:00 - 14:00 ) İKTİSADİ VE SİYASİ AÇIDAN YOKSULLUK KÜLTÜRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İstanbul Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Yönleri ile Yoksulluk Kültürü ve Geçim Stratejileri Doç. Dr. Erol DEMİR, Ankara Üniversitesi Yoksulluk Kültürü üzerine Sosyo Ekonomik bir Analiz Denemesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut BİLEN, Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN, Sakarya Üniversitesi Üçüncü Oturum ( 14:00 - 15:30 ) DİNİ VE AHLAKİ AÇIDAN YOKSULLUK KÜLTÜRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin YURDAGÜR, Sakarya Üniversitesi Dinin Ana Gayelerini Gerçekleştirmede Bir Risk Unsuru Olarak Yoksulluk Kültürü Doç. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY, Sakarya Üniversitesi Dindarlığı Yeniden Okumak: Dinin Yoksullukla Mücadele Erdemini Nasıl Anlamalı? Doç. Dr. Osman GÜNER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dini Açıdan Yoksulluk (Kültürü) Problemleri Yrd. Doç Dr. Vejdi Bilgin, Uludağ Üniversitesi ÇAY-KAHVE ARASI ( 15:30 -15:45 ) Dördüncü Oturum ( 15:45 -17:15 ) EDEBİ VE RUHİ BOYUTLARIYLA YOKSULLUK KÜLTÜRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut KAYA, İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatında "Fakir" ve "Fakirlik" Kavramları Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN, İstanbul Üniversitesi Modern Türk Edebiyatının İşleyen Damarı: Yoksulluk ve Merhamet Doç. Dr. Fatih ANDI, İstanbul Üniversitesi Yoksulların Ruhu Doç. Dr. Kemal SAYAR, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇAY-KAHVE ARASI ( 17:15 - 17:30 ) Değerlendirme Oturumu ( 17.30 - 19:00 ) Prof. Dr. Korkut TUNA, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAYA, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Faruk BEŞER, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Davut DURSUN, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Marmara Üniversitesi Kapanış Konuşması ( 19:00 - 19:30 ) Atilla KOÇ, Kültür ve Turizm Bakanı Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi Saat: 10:00-19.30 DEYAM DENİZ FENERİ YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.