Denetimler

1- İç Denetim 

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılmaktadır. 

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yılda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ile genel kurula sunar. 

 

2- İçişleri Bakanlığı Denetimi 

"Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünde olan Deniz Feneri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından en az iki yılda bir denetlenmektedir. Genel merkezi, şubeleri, temsilcilikleri, tüm diğer birimleri, defterleri, hesap ve işlemleri incelenir, tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilir. 

Denetim sonucunda; denetim raporu ya da inceleme veyaaraştırma raporu düzenlenir. Denetim raporları, denetlenen derneğin mali durumu, defter ve kayıtlarının mevzuata ve usule uygunluğu, dernek gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kaydedilip edilmediği, faaliyetlerin dernek amacına uygun olup olmadığı gibi hususları kapsar. Ayrıca tamamlanması ve düzeltilmesi gereken hususlara raporda yer verilir. 

 

3- Bağımsız Mali Denetim

Derneğimizin tüm faaliyetleri başta finansal ve muhasebe raporlama sistemi uluslararası bağımsız denetleme firmalarınca dönemsel olarak denetlenmekte ve kamuoyuna şeffaf bri şekilde açıklanmaktadır. Bağımsız denetim raporuna erişmek için tıklayınız.

 

4- ISO Denetimi 

Deniz Feneri, faaliyetlerini ISO 9000 standardına göre sürdürmek amacıyla bir yıl boyunca süren yapılanma çalışmalarında bulundu. American Ouality Assessors tarafından 27 Aralık 2001 tarihinde yapılan denetim sonucunda 22 Ocak 2002 tarihinde ISO 9001 Kalite Belgesi alındı. 

Özel bir şirket tarafından bir yıllık periyotlarla gözetim denetimleri yapılmaktadır. 

 

5- Bağışçı ve Gönüllü Denetimi 

Deniz Feneri gönüllü ve bağışçıları istedikleri noktada Deniz Feneri faaliyetlerini sorgulayıp, denetleyebilirler. Bağışçılar, yaptıkları bağışları kontrol edip bağışlarının nereye ulaştığını takip edebilirler.

Proje ve Temsilcilikler

Projelerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen kardeş sitelerimizi inceleyiniz.

Toplam