Mescit Projesi

Eğitim, gıda, sağlık, temiz su gibi mescitler de büyük ihtiyaç. Bu nedenle Afrika'da mescitler açıyoruz.

Benin, Gana, Somali, Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde mescit inşa ediyoruz.

Afrika’da temiz su, gıda, sağlık, eğitim hizmetleri ile beraber en büyük ihtiyaçlardan biri de ibadethanelerdir. Müslüman kardeşlerimizin özellikle kasaba ve köylerde temiz, derli toplu mescitlere ihtiyacı vardır.

Mescitler Afrika’da sadece ibadethane olarak değil aynı zamanda eğitim merkezi işlevi de görmektedir. Müslüman erkek ve kız çocukları mescitlerde hem dini bilgilerini artırmakta hem de gündelik faydalı beceriler edinmektedir. Aynı zamanda mescitler Müslüman halkın toplanma ve bir araya gelme yerleridir.

Yukarda adı geçen ülkelerde standart mescit büyüklüğü 100 m2 olup bütçeye göre bu alan büyüyebilmektedir. Mescit maliyetleri 13.000 Euro ile 30.000 Euro arasında değişmekte, ülkeye ve mescit alanına göre farklılık arz etmektedir.

Ayrıca, Afrika’da Su Kuyusu projelerimize de katkıda bulunabilirsiniz.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam