Yetim Evlerine Bağış

Yetim projemiz, yetimhane ve yetim külliyelerimizle binlerce yetim geleceğe hazırlanıyor.

Deniz Feneri, dünyada 20'den fazla ülkede ya yetim projesi yürütüyor ya da kurduğu yetim külliyeleri ve yetimhanelerde onların akademik ve dini eğitim almalarını sağlayarak geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunuyor.

Derneğimiz Türkiye’de ve dünyada binlerce yetime hamilik yapıyor. Bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerin ellerinden tutuyor, onların yetişmeleri ve hayatlarını idame ettirmeleri için çalışmalar yürütüyor.

Yetimhane ve yetim külliyesi projelerimiz son yıllarda hayırseverlerimizin yoğun destek ve ilgisine mazhar oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Sri Lanka, Somali, Gana ve Kenya gibi ülkelerde faaliyete geçirdiğimiz yetimhanelerimiz ve yetim külliyelerimiz binlerce yetim çocuğun yetişmesine ve eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlıyor. Gerek bireysel gerekse de kurumsal bağışçılarımızın destekleriyle faaliyete geçen Deniz Feneri Yetimhaneleri halen yüzlerce çocuğa hizmet vermektedir.

Savaş, hastalık, açlık gibi nedenlerle Afrika ve Asya'da özellikle Müslüman ülkelerde bugün BM'nin resmi rakamlarına göre 200 milyondan fazla yetim bulunmaktadır. Ancak bir çok bağımsız kuruluşça bu sayı 400 milyona yakın olarak belirtilmektedir. 1991'de Irak'ın işgali ile başlayan ve Afganistan, Suriye, Yemen, Filistin gibi ülkeleri de içine alan coğrafyalarda çatışma ve savaş şartları maalesef sona ermiyor.

Söz konusu ülkelerde milyonlarca insan ölmüş, evleri yakılmış ya da yurtlarını terk edip göç etmek zorunda kalmışlar. Savaşların en çok etkilediği kesim ise anasız babasız kalan çocuklar.

Bununla beraber Afrika'da devam eden kuraklık, kıtlık, susuzluk, yoksulluk ve salgın hastalıklar nedeniyle her yıl milyonlarca çocuk yetim kalmaktadır. Günümüzde Afrika kıtasında halen ortalama insan ömrü ne yazık ki 45-50 yıldır. Bu bazı bölgelerde 40 yılın altına düşmektedir. Dünyanın en fakir ülkelerinin bir çoğu hala Afrika'da bulunmaktadır. Özellikle Müslümanların çoğunlukta olduğu ve Sahra Kuşağı denilen bölgede sistematik olarak süren sömürge faaliyetleri, istikrarsızlık, kıtlık ve susuzluk nedeniyle milyonlarca insan en temel insani ihtiyaçların karşılayamaz halde yaşamaktadır. Benin, Burundi, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Çad, Mali, Sierra Leone, Gana, Sudan ve Burkina Faso gibi ülkelerde yürüttüğümüz insani yardım çalışmaları, Ramazan ve kurban faaliyetlerinin yanında yetim çalışmaları ile de devam ediyor.

Deniz Feneri Derneği olarak bizler hem yetimlerimize sahip çıkıyor hem de yetimhane ve okullar inşa etmek suretiyle onların eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü yetimler Allah'ın bizlere emanetidir. Allah c.c Kur'an-ı Kerim'in bir çok yerinde yetimlere sahip çıkılmasını, onların gözetilmesini emretmiş, kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz s.a.s de bir çok hadisinde yetim hamiliğinin önemine vurgu yapmıştır.

Hz. Ebu Hüreyre r.a‘den bildirildiğine göre Rasûlullah s.a.s şöyle buyurmuşlardır: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız.” Hadisi bize aktaran Malik bin Enes r.a Peygamber s.a.s’in yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. (Müslim, Zühd 42)

Sizler de “Bir Yetim Büyütüyorum” veya “Yetimhane” projelerimize destek vermek suretiyle kendiniz ve sevdikleriniz için hayırlı, kalıcı bir yatırım yapabilirsiniz.

>

Toplam