Yurtdışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı

Adak, akika ve şükür kurbanlarınızı dünyanın birçok yoksul ülkesinde Büyükbaş Kurban olarakkesip dağıtıyoruz. Bir hisse bedeli: 3.600 TL

Adak Kurbanı

Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi dinimizce vaciptir. Eğer kişi adağını, bir şeyin veya bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekmektedir. Adak kurbanını Kurban Bayramı'nda kesilen kurbandan ayıran özellik de budur. Yani Kurban Bayramı'nda kesilen kurban bir dini vazifedir. Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır.

Adak Kurbanı Yenir mi?

Adak kurbanı bağışı yapılmak üzere kesilmelidir. Adak kurbanının etinden adak sahibi ile beraber anne babası ve çocukları-torunları yiyemeyeceği gibi, zengin kişilere de yediremez. Eğer adak sahibi kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan herhangi birisine yedirmek isterse, o adak etini tartıp rayiç bedelini fakirlere vermesi gerekmektedir.

Akika Kurbanı

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kestiği, Hz. Aişe tarafından rivayet edilmiştir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 11. Cilt, sf: 401)

Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi uygun görülmüştür. Hanefi mezhebine göre akika kurbanı (nesike de denir) kesmek müstehaptır.

Şükür Kurbanı

Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.

Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Haremeyn bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren kişi ve yakınları yiyebilir.

Deniz Feneri, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yıl boyunca dünyanın birçok yoksul ülkesinde kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kurbanlar İslami kurallara uygun olarak kesilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Adak, akika veya şükür kurbanı kesildikten sonra bağışçılarımız SMS yoluyla haberdar ediliyor; kesim görüntüleri de yine SMS yoluyla bağışçıya gönderiliyor.

Yurtiçinde bulunan vatandaşlarımız buraya tıklayarak kurban bağışında bulunabilirler.

Yurtdışı adak kurbanı bedeli 3.600 TL'dir.

(Hafta sonunda gelen kurban bağışlarınız da devam eden hafta başında kesilmektedir.)

Toplam