Yurtiçi Adak, Akika ve Şükür Kurbanı

Adak, akika ve şükür kurbanlarınızı depremzede kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kurban Bedeli: 12.000 TL

Adak Kurbanı


Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi İslam dininde vaciptir. Eğer kişi adağını bir şeyin veya bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekmektedir. Adak kurbanını Kurban bayramında kesilen kurbandan ayıran özellikte budur. Yani Kurban bayramında kesilen kurban bir dini vazifedir. Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır. Örnek: Şu işe girebilirsem bir kurban keseceğim demek bir adaktır.


Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve furûu yani (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri… İle kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, zengin kişilere de yediremez. Eğer adak sahibi kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan her hangi birisine yedirmek isterse, o adak etini tartıp rayiç bedelini fakirlere vermesi gerekmektedir.


Akika Kurbanı

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kestiği, Hz. Aişe tarafından rivayet edilmiştir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 11. Cilt, sf: 401)


Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi uygun görülmüştür. Hanefi mezhebine göre akika kurbanı (nesike de denir) kesmek müstehaptır.


Şükür Kurbanı


Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.


Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren kişi ve yakınları yiyebilir.


Adak, akika ve şükür kurbanlarınız yıl boyunca dünyanın birçok yoksul ülkesinde kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yurt içi kurban bedeli 12.000 TL


Adak, akika ve şükür kurbanlarınız, dilerseniz Deniz Feneri tarafından yurt içinde İslami kurallara uygun olarak kesilip depremzede ailelere dağıtılıyor.


Adak, akika veya şükür kurbanınız kesildikten sonra SMS yoluyla görüntülerinizi gönderiyoruz.

Toplam