HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaYardım Alan İş Kazası Geçirdiyseniz

İş Kazası Geçirdiyseniz

İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür.

1-Sağlık Yardımı Yapılması 
Sigortalının, hekime muayene ettirilmesi, teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yaptırılması, gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması, tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesi işveren tarafından karşılanır. Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır. 
 
2-Geçici İşgöremezlik Süresince Günlük Ödenek Verilmesi 
Sigortalıya, çalışma günü ve prim ödeme süresi ne kadar olursa olsun, istirahatlı bırakıldığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. 
 
3-Sürekli İşgöremezlik Hallerinde Gelir Bağlanması 
 
4-Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi 
Sigortalıya, arızasına göre gerekli görülecek her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanır, onarılır ve yenilenir. 
 
5-Sağlık yardımlarının yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi 
Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir. Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir. 
 
6-İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi 
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğinde uğradığı işgöremezlik derecesinin azalabileceği, Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetki sağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve zaruri masrafları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi işveren tarafından karşılanır. 
 
7-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde cenaze masrafı karşılığı işveren tarafından verilir. 
 
8-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır. 
 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
http://www.iskazasi.com/
Paylaş
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.